Terug naar het overzicht

Asbestveilige gebouwen en infrastructuur

Blootstelling aan asbest is niet enkel schadelijk voor burgers, maar leidt ook tot milieuvervuiling van de bodem en lucht. Bovendien maakt asbest de recyclage van sloopafval van gebouwen onmogelijk, belemmert het energiezuinige renovaties en maakt het gebruik van zonnepanelen onmogelijk. Het asbestveilig maken van onze gebouwen, infrastructuur en sociale woningen moet dan ook bijdragen aan de Vlaamse doelstelling om tegen 2050 alle woningen over hetzelfde energieprestatieniveau te laten beschikken. Onder andere het opzetten van initiatieven voor goedkopere en eenvoudigere inventarisatie en verwijdering van asbest zijn hiervoor nodig. Het inventariseren van asbest maakt namelijk het circulair gebruik van gebouwen en sloopafval mogelijk. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

stad Bilzen
stad Bilzen

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden