Nulmeting

Om de impact en resultaten van SALKturbo op de Limburgse economie te beoordelen werken we met meetbare doelstellingen. Voor elk van de ambitielijnen werd daarom in een nulmeting een set van KPI’s vooropgesteld. Een KPI is een meetbare Kritische Performantie Indicator, of een barometer die een signaal geeft over de effectiviteit in en van een ambitielijn. Het meten van deze KPI moet inzichten geven over hoe de ambities in de komende jaren worden gerealiseerd. Daarbij vormen de KPI’s tevens een richtsnoer voor de projecten en initiatieven die binnen SALKturbo worden opgezet. Deze moeten immers bijdragen tot een positieve evolutie op de KPI’s en het versterken van het Limburgse economisch weefsel binnen Vlaanderen en Europa.