fbpx

SALKturbo

Bedankt! Wij mochten massaal ideeën ontvangen op vlak van...

Next steps

De medewerkers van POM Limburg gaan nu aan de slag om alle inbreng samen te smeden tot een ambitieus SALKturbo-plan. Zij doen dat onder leiding van het dagelijks bestuur, bestaande uit gedeputeerde voor economie Tom Vandeput, professor en decaan economie Piet Pauwels, economisch directeur van de provincie Bruno Bamps en Noël Slangen, algemeen directeur van POM Limburg. In oktober komt de Limburgse SALKturbo-tafel opnieuw samen om het plan te bespreken. Het is de bedoeling dat de verschillende projecten tegen december onder dak zijn bij de partners, instanties en bedrijven die hun schouders onder SALKturbo zullen zetten.

Laatste nieuws

Limburg bundelt krachten en lanceert SALKturbo

Op 27 januari jl. verzamelden de deputatie, de Limburgse ministers in de Vlaamse regering en diverse socio-economische stakeholders in het provinciehuis voor de lancering van SALKturbo, het Limburgse luik van de nieuwe SALK-aanpak. Gouverneur Herman Reynders: “Ook al...

Lees meer

SALKturbo?

Limburg economisch versterken en versnellen? Dat is meer dan ooit nodig. Daarom stellen de provincie Limburg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg een nieuw strategisch toekomstplan op: SALKturbo.

Dat sociaaleconomisch plan focust op een aantal grote uitdagingen zoals digitalisering, globalisering, klimaat,  diversiteit en, natuurlijk, versterkt uit de huidige crisis komen. Hiervoor schakelen we experts in én … doen we een beroep op u. Op alle Limburgers.

Tom Vandeput
Gedeputeerde voor Economie Provincie Limburg
Voorzitter POM Limburg

Kennis

In opdracht van het provinciebestuur en onder leiding van prof. Piet Pauwels hebben UHasselt, POM Limburg en VDAB Limburg een basisanalyse opgemaakt van de evolutie van de Limburgse economie tijdens de afgelopen jaren. In een boeiend webinar licht prof. Pauwels deze analyse toe.