Prioriteiten

Focus op 4 prioriteiten en 12 ambitielijnen

Uit de uitgebreide input die werd verzameld in het voortraject, kwamen verschillende thematische invalshoeken en een 300-tal projectinspiraties naar voor. Vervolgens concentreerde een team onder leiding van het dagelijks bestuur zich op de verbindende inzichten die uit al deze informatie kon gedistilleerd worden.

Uiteindelijk kozen we in SALKturbo ervoor om ons te concentreren op vier prioriteiten voor een welvarend Limburg, als basis voor welzijn voor iedere Limburger. Voor iedere prioriteit schuiven we drie ambitielijnen naar voor. Deze in totaal 12 ambitielijnen worden in de volgende hoofdstukken beschreven.

Ieder hoofdstuk eindigt met de wijze waarop we zullen meten in hoeverre deze ambitie waargemaakt wordt. Dat gebeurt aan de hand van een set indicatoren, waarop in een volgende fase een nulmeting zal gebeuren en waarvoor vervolgens doelstellingen worden geprikt.

De projectinspiraties die tijdens het proces verzameld werden, zullen in een volgende fase online gepubliceerd worden, zodat er zich partnerships kunnen vormen rond deze ideeën.