Proces

De weg naar SALKturbo

Juli 2019

In de zomer van 2019 brengen toenmalig gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde voor Economie Tom Vandeput de Limburgse economische actoren rond tafel. “De SALK-resultaten zijn slechts tijdelijke verworvenheden. Er is een permanente inspanning nodig om deze resultaten vast te houden. De Limburgse economie is nog erg kwetsbaar en conjunctuurafhankelijk,” stelt ere-gouverneur Reynders bij de start.

Oktober 2019

Bij de tweede bijeenkomst brengen de Limburgse stakeholders de uitdagingen waar Limburg voor staat, in kaart. Er wordt ook een eerste keer van gedachten gewisseld over welke organisaties een rol kunnen spelen in een nieuwe SALK-strategie.

2 oktober 2019

De nieuwe Vlaamse Regering treedt aan. Minister-president is Jan Jambon (N-VA), minister van Economie is Hilde Crevits (CD&V). De regering telt met Zuhal Demir (N-VA), Lydia Peeters (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) drie Limburgers. In het regeerakkoord engageert de regering zich dat de projecten en doelstellingen uit het eerste SALK-plan, die nog niet gerealiseerd werden, zullen aangepakt worden. Vooral een aantal mobiliteitsdossiers staan nog hoog op het lijstje.

December 2019

In een bijeenkomst van de taskforce vond de laatste monitoring van SALK 1.0 plaats en kreeg de provincie Limburg de opdracht voor het opmaken van een vervolgstrategie.

Januari 2020

Professor en decaan economie Piet Pauwels van UHasselt neemt een hoofdrol op in SALKturbo. Hij legt de wetenschappelijke basis waarop het plan zal gebouwd worden. Samen met gedeputeerde voor economie Tom Vandeput, directeur economie van de provincie Bruno Bamps en de nieuwe algemeen directeur van POM Limburg Noël Slangen, vormt hij het dagelijks bestuur van SALKturbo.

27 januari 2020

Gouverneur Reynders en gedeputeerde Tom Vandeput lanceren in het provinciehuis SALKturbo. Het is de ambitie om een turbo op de Limburgse economie en op de Vlaamse en Europese initiatieven te zetten. Er zullen vijf werktafels opgestart worden en een brede bevraging georganiseerd worden om tot een geïntegreerd en ambitieus SALKturbo-plan te komen. Dat plan moet een antwoord bieden op een economie die geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen zoals de oprukkende digitalisering, de klimaatopwarming, de toegenomen diversiteit en de economische globalisering.

Februari 2020

De werktafels worden samengesteld. De deelnemers gaan werken rond de grote uitdagingen waar de Limburgse economie voor staat. Ze worden geleid door telkens twee SALKturbo-ambassadeurs, telkens captains of society zoals aangegeven in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering. De vijf tafels en hun ambassadeurs zijn:

  • Ondernemingsweefsel: Ronnie Leten (voorzitter Ericsson) en Anke Albregts (VLAIO, Regiocoach Team Bedrijfstrajecten)
  • Digitalisering: Stijn Bijnens (CEO Cegeka) en Liesbet Peeters (voorzitter MSDataAlliance, BIOMED UHasselt)
  • Dynamisch talent: Herman Reynders (ere-gouverneur) en Karin Van De Velde (CEO Callexcell)
  • Mobiliteit: Rudi Roex (CEO e-llis) en An Neven (docent Mobiliteitswetenschappen IMOB UHasselt)
  • Ondernemingsruimte en Energie: Mathi Gijbels (CEO Gijbels Group) en Véronique Claessens (Directeur Ruimte Stad Genk)

Maart - april 2020

Limburg gaat samen met ongeveer de rest van de wereld in lockdown. De coronapandemie slaat razend hard toe en ontwricht wereldwijd de economie. Plotseling wordt SALKturbo met een sense of urgency geconfronteerd die misschien nog groter is dan de sluiting van de mijnen, de sluiting van Philips in Hasselt of van de Fordfabrieken in Genk.

Mei 2020

Professor Piet Pauwels presenteert zijn analyse van de Limburgse economie. Omwille van de coronacrisis gebeurt dit digitaal. UHasselt, VDAB en POM Limburg maken een scherpe foto van de Limburgse economie pre-corona. De pandemie tast de analyse niet aan, het zet hoogstens een stevig vergrootglas op de knelpunten en uitdagingen.

Mei - juni 2020

De werktafels starten ondanks corona hun werkzaamheden. Er valt geen tijd te verliezen. De bijeenkomsten verlopen eerst digitaal, vervolgens hybride en vanaf de zomer van 2020 terug lijfelijk. In de werktafels werken zowat 200 specialisten, zowel uit bedrijfsleven, overheid, middenveld als kenniswereld, samen aan oplossingen voor de economische uitdagingen. De werkzaamheden worden gecoördineerd door POM Limburg en de directie economie van het provinciebestuur.

Juni - juli 2020

Op speciale thematische werktafels geven burgemeesters, parlementsleden, provincieraadsleden, fracties en sectorplatformen input voor het SALKturboplan. Er wordt ook een aparte werktafel georganiseerd met de Limburgse welzijnssector.

Met een grote mediacampagne roept de deputatie van de provincie Limburg haar inwoners op om mee te denken en ideeën en inzichten te bezorgen via een speciale website. In totaal komen er 282 ideeën binnen.

17 juli 2020

Op een zucht van de grote vakantie presenteren de SALKturboambassadeurs de resultaten van hun werktafel aan de Limburgse taskforce. De leden van de werktafels en vertegenwoordigers van de Vlaamse regering volgen via digitale weg de presentatie. De Limburgse taskforce stelt tevreden vast dat er hard gewerkt is en dat maar liefst 600 mensen van binnen en buiten Limburg mee hun schouders onder het plan gezet hebben.

Juli - september 2020

Een team van POM Limburg gaat aan de slag om al de input om te smeden tot een coherent plan. Het dagelijks bestuur zet onder leiding van professor Pauwels de strategische lijnen uit. De SALKturbo-ambassadeurs kijken mee over de schouder. Eind september is de eerste versie klaar.

4 december 2020

De leden van de Limburgse taskforce verzamelen digitaal om het SALKturbo-plan een laatste keer te ammenderen en finaal goed te keuren. Limburg neemt daarmee een voorsprong in de zware uitdagingen die ons in het post-corona-tijdperk te wachten staan.