Over SALKturbo

De Limburgse economie heeft zich knap hersteld na de sluiting van Ford Genk eind 2014. Dat is mee te danken aan SALK, het ‘strategisch actieplan Limburg in het Kwadraat’, dat door de Vlaamse regering in samenwerking met de Provincie Limburg, de stad Genk en vele andere stakeholders en met Europese steun is uitgevoerd.

Inmiddels wordt onze economie geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals de toegenomen globalisering, de sterke opmars van digitale mogelijkheden, de verhoogde aandacht voor een koolstofarme economie en de groeiende diversiteit op de arbeidsmarkt. Limburg beschikt over sterke troeven om economisch voordeel te halen uit deze megatrends, op voorwaarde dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Daarom namen het provinciebestuur en POM Limburg, de provinciale economische ontwikkelingsorganisatie, met sterke inhoudelijke ondersteuning van UHasselt, het initiatief tot SALKturbo. 
Een nieuw, toekomstgericht actieplan om de Limburgse economie duurzaam te versterken en te versnellen.

En toen kwam COVID-19 en dat veranderde alles… Wel, niet helemaal. De coronacrisis zorgt voor een ongeziene hoogdringendheid om de Limburgse economie te herstellen, maar biedt tegelijkertijd een unieke kans om diezelfde economie duurzaam te versterken. De afgelopen maanden werd het sociaaleconomische werkveld in Limburg gemobiliseerd. UHasselt, POM Limburg en VDAB maakten een grondige analyse van de Limburgse economie. 10 ‘captains of society’ en zowat 100 experten engageerden zich om in werktafels concrete ambities en acties voor te stellen rond de thema’s ondernemings-weefsel, dynamisch talent, digitalisering, mobiliteit, ondernemingsruimte en energie.

Voorts werd input vergaard binnen diverse sectoren (zoals welzijn, logistiek, creatieve economie, …) en bij de Limburgse burgemeesters, provincieraadsleden en parlementsleden. Zelfs de hele Limburgse bevolking werd gemobiliseerd om via salkturbo.be hun ideeën voor een sterkere Limburgse economie in te dienen. En met de Vlaamse Regering – die zich sterk maakt om de engagementen uit SALK 1 verder te blijven honoreren – werd intensief samengewerkt. Vierhonderd positieve krachten, Limburgers en niet-Limburgers met een hart voor onze provincie, hebben op die manier mee hun schouders onder dit plan gezet.
Wij wensen alle betrokkenen nadrukkelijk te bedanken voor hun constructieve medewerking en waardevolle input!

Het resultaat is een stevig actieplan met concrete prioriteiten en ambities. De duidelijke focus in dit plan ligt op de ontwikkeling van een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg. Daarmee schrijft Limburg zich in op de Europese, federale en Vlaamse beleidsprogramma’s. Limburg heeft het potentieel om te excelleren in deze thema’s.
Laten we, nu meer dan ooit, onze krachten bundelen in SALKturbo en Limburg economisch versnellen!

Het Dagelijks Bestuur van SALKturbo

Tom Vandeput
Gedeputeerde voor Economie
en voorzitter POM Limburg

Piet Pauwels
Decaan bedrijfseconomische
wetenschappen UHasselt

Bruno Bamps
Directeur Economie
provincie Limburg

Noël Slangen
Algemeen directeur
POM Limburg