Terug naar het overzicht

Circulaire projecten in de zorginstellingen

De grootste producenten van medisch afval zijn de ziekenhuizen. Vooral de stroom risicohoudend medisch afval (RMA) is hier een belangrijk item, niet in het minst omwille van de kostprijs voor de ophaling en verwerking ervan. Van de totale hoeveelheid medisch afval is slechts 10-15 % als RMA te beschouwen, maar deze kleine hoeveelheid is wel verantwoordelijk voor meer dan de helft van de verwerkingskosten. Dergelijk medisch afval bevindt zich  niet alleen in ziekenhuizen maar ook in andere zorginstellingen zoals bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg maar ook (multidisciplinaire) eerstelijnsparktijken. Dit vraagt om innovatieve co-creatie oplossingen op maat van het type afval en biedt naast besparingsmogelijkheden voor de sector ook nieuwe opportuniteiten voor ons bedrijfsleven.

Tot op heden zijn de initiatieven die genomen worden in het kader van circulariteit in de gezondheidseconomie ontoereikend en zit er veel meer potentieel om de afvalstromen te beperken en/of te valoriseren. Ook digitaliseringsprojecten kunnen leiden tot minder afval, zoals bijvoorbeeld in het geval van een digitaal registratiesysteem voor medicijngebruik, slimme initatieven rond ophalen en herstellen van ongebruikte rolstoelen, projecten rond deeleconomie zoals delen van onbenutte voertuigen in de zorg en welzijn, of slimme systemen om voedselverpilling bij patiëntenmaaltijden tegen te gaan.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

ZOL
ZOL
UHasselt
UHasselt
Redactiebureau Palindroom
Redactiebureau Palindroom
Redactiebureau is 100% gespecialiseerd in redactie en content rond bouw, architectuur en duurzaamheid. Redactiebureau Palindroom is ook de drijvende kracht achter de websites architectura.be en Circubuild, een boek en website rond circulair bouwen
Sint Oda - vzw Stijn
Sint Oda - vzw Stijn
Sint Oda is een organisatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ongeveer 300 zorggebruikers maken gebruiken voor woon- en/of dagopvang. Sint Oda behoort tot de koepelorganisatie vzw Stijn. Naast Sint Oda heeft vzw Stijn nog 9 andere organisaties die tot de koepel behoren.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden