Terug naar het overzicht

De vele voordelen van een Autonoom Provinciebedrijf, een intercommunale rond ruimtelijke ontwikkeling

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Een Autonoom Provinciebedrijf (APB) is een rechtspersoon die een provincie kan oprichten om bepaalde taken verzelfstandigd uit te voeren. Een autonoom provinciebedrijf is dus een dochteronderneming van de stichtende provincie en beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid en valt onder het Belgische vennootschapsrecht.

De oprichting van een APB kent verschillende voordelen. 1) Je kan flexibel inspelen op de private markt. 2) Je werkt met budgetten in plaats van begrotingen, waardoor bijvoorbeeld eenvoudiger financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt wanneer een gelegenheid zich voordoet. 3) Je kan btw recupereren.

Het autonoom provinciebedrijf zou kunnen instaan voor bepaalde hefboomontwikkelingen in Limburg die vanuit de regisseursrol van de provincie naar boven komen. Dit kan gaan over campussen, kernontwikkelingsprojecten, verweefprojecten, bedrijventerreinen,…

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden