Terug naar het overzicht

Limburg, de meest innovatieve en duurzame proeftuin

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Streefdoel: in Limburg als eerste openstaan voor nieuwe proeftuinen die niet geremd worden door wetgeving (regelluwe zones), zodat bedrijven met kennis een echte meerwaarde zien in onze regio. Zo kunnen we ook talent met de nodige toegevoegde waarde aantrekken.

Er wordt een expertenpanel samengesteld dat in direct contact is met de beleidsmakers en met alle nodige stakeholders. Dit panel dient een forum te vormen waar bedrijven laagdrempelig hun ideeën kunnen pitchen. Daarna evalueert dit panel de projecten die als haalbaar beschouwd worden. Het panel helpt navigeren en effectief verdedigen bij de beleidsmakers. Het geeft advies aan het beleid om regelgeving aan te passen. De expertise die nodig is, is enerzijds technisch en anderzijds juridisch (landschap VREG, …) Het panel staat ook in direct contact met beleidsmakers en andere nodige stakeholders.

We zetten op die manier een systematiek op van “voor” denken en van focussen op Energie en Bouw. Zo kunnen “onmogelijke” projecten toch mogelijk worden in Limburg. We denken bijvoorbeeld aan bepaalde energie-investeringen of aan kleinschalig wonen via modulair bouwen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.

Kandidaat partners:

BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
UHasselt
UHasselt
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad is de sterke focus op duurzaamheid en innovatie
Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg
bv Azteq
bv Azteq
Azteq met basis op de Thor site maakt gebruik van parabolische spiegels om het zonlicht te concentreren voor de productie van thermische energie voor industriële warmtenetten. Zie ook www.azteq.be Wij bouwen momenteel een zonneboiler op Thor die wij op het warmtenet willen koppelen.
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
EnergyVille
EnergyVille
EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een duurza
VLAIO Team Bedrijfstrajecten
VLAIO Team Bedrijfstrajecten
We ondersteunen ambitieuze ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Dit met advies, partnermatching en toeleiding tot subsidies en financiering.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden