Terug naar het overzicht

De vele voordelen van ontharding op bedrijventerreinen

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

De verharding van de open ruimte maakt onze leefomgeving gevoelig voor overstromingen en droogte. Om onze omgeving hiertegen beter bestand te maken, wordt er ingezet op ontharden. De bodemafsluiting wordt verminderd door de verharding (bijvoorbeeld asfalt) op te breken en te vervangen door groen of door ze waterdoorlatend te maken. Zo daalt het risico op wateroverlast of overstromingen, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt. Dat heeft bovendien een positieve invloed op het grondwaterpeil. Ook gaat ontharding hittestress tegen, zowel overdag als ’s nachts. Daarnaast heeft ontharden belangrijke ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen. De verblijfskwaliteit van de omgeving verbetert en er is meer ruimte voor recreatie en biodiversiteit.

De provincie Limburg ondersteunt en stimuleert andere relevante partners zoals overheden, bedrijven of bedrijventerreinverenigingen die initiatieven rond ontharding nemen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het project ‘Proeftuinen Ontharding’. De types van onthardingsprojecten kunnen betrekking hebben op bedrijven die hun parkeerterrein willen ontharden; bedrijven die een circulaire benadering uitwerken die hergebruik van onthard materiaal omvat, of een bedrijvengroep die wil uitwerken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar verschillende terreinen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
POM Limburg
POM Limburg

Kandidaat partners:

Voka
Voka
UNIZO
UNIZO
VKW Limburg
VKW Limburg
Genk
Genk
PXL
PXL
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met biodiversiteit, klimaat en levenskwaliteit. www.centrumduurzaamgroen.be
a2o
a2o
a2o is een bureau voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk onderzoek gevestigd in Hasselt en Brussel. Een multidisciplinair team ontwikkelt ruimtelijke concepten en bouwt deze. In elke opgave streeft a2o naar maatschappelijke meerwaarde en opwaardering van de openbare ruimte in stad en dorp.
Sumaqua
Sumaqua
Sumaqua is een high-tech ingenieursbureau actief in integraal waterbeheer en klimaatadaptatie. Sumaqua is een onafhankelijke spin-out ontstaan uit de KU Leuven - Afdeling Hydraulica. Zie www.sumaqua.be voor meer informatie.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden