Terug naar het overzicht

Satellietkantoren om creatief om te gaan met bestaande ruimte

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt het roer in de ruimtelijke ordening omgegooid. De nieuwe beleidsdoelstelling beschrijft dat in 2040 geen nieuwe open ruimte wordt aangesneden om nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen te huisvesten.

Het herinrichten, herverkavelen, hergebruiken, verbouwen e.d. van kavels en gebouwen naar een geconcentreerder gebruik voor nieuwe economische activiteiten zal daarom een nieuwe uitdaging vormen. Deze uitdaging stelt zich zowel op de bedrijventerreinen en de kantoorfuncties als op de (stads)centra met economische activiteiten.

Op plaatsen waar de economie floreert wordt ingezet op het verdichten en het opwaarderen van bedrijventerreinen, het creëren van co-workingruimtes met vergaderzalen, flex-kantoren of centrale thuiswerkplekken (bv buitenwerkmeubel). Deze laatste formule zoekt de combinatie tussen enerzijds een professionalisering van de hippe coffeebars, die in steden vaak fungeren als co-working space, en anderzijds een toegankelijkere, meer trendy werkplek dan de traditionele flexwerkplekken in kantoorunits. In het gebouw zijn de nieuwste technologieën aanwezig om vanop afstand te kunnen werken. Bovendien worden nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tussen werknemers van verschillende bedrijven gestimuleerd. Daar kan dan weer innovatie uit voortvloeien. Thuiswerk versnelt de digitalisering en vermijdt files en CO2-emissies.

Bestaande leegstaande gebouwen zijn uitermate geschikt voor het creëren van deze nieuwe werkplaatsen. Van belang is dat bij de herinrichting van de gebouwen er onmiddellijk wordt nagedacht over flexibel hergebruik. Zeker wanneer hoge renovatiekosten gepaard gaan met het opnieuw innemen van verouderde infrastructuur.

Anderzijds moet men op plaatsen waar de economische regressie voelbaar is ook durven om deze ruimtes een andere invulling te geven. Verloederde, leegstaande winkelstraten kunnen bijvoorbeeld heringericht worden naar belevingsruimtes waar het aangenaam vertoeven is en er ruimte is voor groen en biodiversiteit.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.

Kandidaat partners:

Genk
Genk
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
a2o
a2o
a2o is een bureau voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk onderzoek gevestigd in Hasselt en Brussel. Een multidisciplinair team ontwikkelt ruimtelijke concepten en bouwt deze. In elke opgave streeft a2o naar maatschappelijke meerwaarde en opwaardering van de openbare ruimte in stad en dorp.
Stad Lommel
Stad Lommel

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden