Terug naar het overzicht

Van afval naar waardevolle grondstof

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

In een maakbedrijf wordt gemiddeld 17 % van alle aangekochte grondstoffen gedevalueerd tot afval. Dat cijfer is opmerkelijk hoog gezien de sterke Europese ambities rond circulaire economie. Door goed in kaart te brengen welke afvalstromen er precies zijn, kunnen maatregelen voorgesteld worden voor enerzijds afvalpreventie, en anderzijds valorisatie van de afvalstromen, een verbeterd datamanagement en optimalisaties van het afvalmanagement. Op die manier kan een optimalisatie van het afvalbeheer gebruikt worden als de toegangspoort om circulaire economie in de maakbedrijven te introduceren. Door te werken met inspiratie door koplopers worden de theoretische principes vertaald in praktijkvoorbeelden.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

POM Limburg
POM Limburg
UCLL
UCLL

Kandidaat partners:

NUHMA
NUHMA
VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
Voka
Voka
UCLL
UCLL
Europress Benelux NV
Europress Benelux NV
Europress is een van oorsprong Fins bedrijf. We zijn producent van hoogwaardige inzamelmiddelen in de recycling industrie. Door het inzetten van onze slimme IOT persen krijgen organisaties en bedrijven meer inzicht op de ingezamelde materialen.
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
Rebel
Rebel
Rebel bestaat 15 jaar en is een financieel-economisch adviesbureau dat zich richt op het raakvlak tussen de publieke en de private sector. Rebel heeft uitgebreide ervaring en expertise in o.a. verschillende transitiedomeinen zoals water, mobiliteit & transport, energie, afval en circulaire economie.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT
Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT
Katholieke scholengemeenschap Mosa-RT biedt een brede waaier aan onderwijsmogelijkheden aan. Op Campus Mosa-RT te Maaseik bieden we meer dan 40 studierichtingen aan in de tweede en derde graad. Aanvullend ook opleidingen in duaal leren, een CLW, opleidingen voor bedrijven en avondonderwijs.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden