Terug naar het overzicht

Digital twin voor de maakindustrie: minimale investering; grote efficiëntiewinst

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

We creëren een digital twin voor de maakindustrie. We brengen alle machines in Limburg in proef- & testopstellingen in kaart, die gebruikt kunnen worden voor Industrie 4.0. We lijsten op waar deze staan en door wie onder welke voorwaarden ze gebruikt kunnen worden. Op het gebied van virtualisatie van bedrijfsprocessen wordt namelijk nog te weinig ingezet in onze provincie. Dit subthema van industrie 4.0 vereist slechts een ”minimale” investering met daartegenover een grote winst in efficiëntie. Het aantrekken van enkele grote spelers in dit domein die samenwerken met bestaande lokale bedrijven, kan Limburg centraal op de kaart zetten in Europa.

We onderzoeken hoeveel van deze machines we met elkaar kunnen verbinden door ze aan te sluiten op het zelfde platform onder één universeel protocol met de volgende focus: AI/Big data analyse, Internet-of-Things en Smart sensors. Dit platform kan dan gebruikt worden door bedrijven en onderwijsinstellingen om hun Industry 4.0-mogelijkheden in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Voka
Voka
VKW Limburg
VKW Limburg
VDAB
VDAB
UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.
UCLL
UCLL
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
PXL
PXL
SIRRIS
SIRRIS
Sirris is het collectief centrum van en voor de technologische industrie. Aan Belgische bedrijven die willen innoveren, bieden we drie belangrijke troeven: jarenlange ervaring, brede expertise in uiteenlopende sectoren en een hightech testinfrastructuur.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
i.Revitalise
i.Revitalise
https://www.irevitalise.eu/en

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden