Terug naar het overzicht

Datascience en AI-expertisecentrum voor zorg en welzijn

Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden

Limburg is wereldwijd erkend voor vooruitstrevende datadeling via o.a. MS data Alliance. Door al onze hoogwaardige zorg en datacollecties omtrent welzijn te ontsluiten voor onderzoekdoeleinden, bekomen we een nog betere zorgondersteuning. Deze big data zijn ook een hefboom voor innovatie en ondernemerschap.

Om deze innovaties te versnellen moet ingezet worden op een ‘datasciences en AI-expertisecenter voor zorg en welzijn’ dat focust op de ontwikkeling van grote databanken in specifieke domeinen en zorgt voor een sterke wisselwerking tussen bedrijven (bijvoorbeeld IT-leveranciers), de zorg- en welzijnssector (miv patiëntenparticipatie) en research. Er moet ook ingezet worden op een interoperabiliteit-lab, snellere datatransfers en kennisdisseminatie naar zorg en IT-opleidingen en bijscholingen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt
Hasselt University - Data Science Institute
Hasselt University - Data Science Institute
The UHasselt Data Science Institute brings together high quality data-driven research, education and industrial collaboration, both at a local and global level to facilitate the data-driven future.
PERI Consultancy
PERI Consultancy
PERI consultancy is een bedrijf dat xivh toelegd op het realiseren van biomedische oplossingen voor het monitoren van patiënten op afstand middels innovatieve algoritmen. Richard Houben heeft meer dan 40 jaar ervaring in het realiseren van medisch diagnostische apparatuur.

Kandidaat partners:

POM Limburg
POM Limburg
NUHMA
NUHMA
BIOVILLE
BIOVILLE
Health-incubator die inspeelt op de specifieke behoeftes van (jonge) organisaties die actief zijn in de Health & Care sector.
UHasselt
UHasselt
FARESA
FARESA
FARESA evidence-based psychosociale dienstverlener voor mentaal welzijn thuis en op de werkvloer. FARESA biedt stepped & blended care oplossingen voor mental health.
UCLL
UCLL
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
ZOL
ZOL
Jessa Ziekenhuis
Jessa Ziekenhuis
Wit-Gele Kruis Limburg
Wit-Gele Kruis Limburg
Wit-Gele Kruis LImburg biedt thuisverpleging aan in Limburg
familiehulp
familiehulp
Thuiszorgorganisatie actief in Vlaanderen en het Brussels Gewest 13.000 werknemers 90.000 klanten Ervaring met projectwerking transnationaal (interreg)
Integro VZW
Integro VZW
Integro vzw is een overkoepelende organisatie van 8 non-profit en christelijk geïnspireerde woonzorgcentra waar het welzijn van de bewoner centraal staat https://www.integrozorg.eu/nl

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden