Terug naar het overzicht

Verlaag de CO2-uitstoot met materialen van biologische oorsprong

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

Wat als je de de milieu- en klimaatimpact van gebouwen zo laag mogelijk wilt houden? Dan gebruik je materialen van biologische oorsprong, zoals hout(wol), vlas, grasmaaisel, … Zij slaan tijdens hun groei CO2 op. Die blijft gefixeerd zolang het gebouw blijft bestaan. Andere voordelen: als de materialen lokaal gegroeid worden, zal dit ook lokale tewerkstelling stimuleren en blijft de CO2-uitstoot door transport laag.

Om het potentieel voor biogebaseerde bouwmaterialen in Limburg te ontsluiten moet verder onderzocht worden welke producten hier vervaardigd kunnen worden. Producenten (bv. boeren, natuurorganisaties) moeten begeleid worden om reststromen of producten geschikt te maken voor de bouw. Zo kan bv. stro gebruikt worden als bouw- en isolatiemateriaal, maar dit heeft wel een specifieke voorbehandeling nodig. Houtafval (houtwol), vlas en cellulose kunnen ingezet worden als (thermische en akoestische) isolatie.

Daarnaast is het belangrijk om de totale milieubelasting van een product in kaart te brengen. Zo kun je correct vergelijken met alternatieve bouwmaterialen. Onderzoek naar innovatieve biogebaseerde bouwmaterialen kan de Limburgse tewerkstelling verder stimuleren.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg
UCLL
UCLL
BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
Rebel
Rebel
Rebel bestaat 15 jaar en is een financieel-economisch adviesbureau dat zich richt op het raakvlak tussen de publieke en de private sector. Rebel heeft uitgebreide ervaring en expertise in o.a. verschillende transitiedomeinen zoals water, mobiliteit & transport, energie, afval en circulaire economie.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden