Terug naar het overzicht

Een sterke bouwcluster tot stand brengen in de Bouwcampus op campus Diepenbeek  

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

De bouwsector kunnen we versterken door uit te groeien tot een heuse bouwcluster waar kennis, infrastructuur, ondernemerschap, innovatie, internationalisering en talentontwikkeling elkaar vinden. Hierin wordt sterk ingezet op enerzijds samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, over sectoren en regio’s heen en anderzijds Limburg als proeftuin door onder andere:

- kleine bedrijven sterk laten groeien door versnellingstafels en start-up-battles
- samenwerken tussen bedrijven versterken (bv. LIMBIM vzw), samenwerken met andere sectoren zoals digitalisering en zorg, en het stimuleren door subsidie (cfr subsidie innovatie provincie)
- start-up bouw en andere sectoren verbinden met sterke mature Limburgse bouwbedrijven
- inzetten op doorgroeien van kleine bedrijven
- regelluwe zone / permanente proeftuinen voorzien in heel Limburg, met een sterke link naar incubatoren
- triple helix-model verder uitbouwen: nauwere samenwerking met kennisinstellingen (ook buiten Limburg), bv. WTCB en OCW – Limburg Link versterken.
- inzetten op Euregio-locator
- onderzoek naar prefab, service- en onderhouds businessmodellen

Al het bovenstaande laten we samenkomen op de Bouwcampus op campus Diepenbeek, om tot een sterke centrale ontmoetings- en samenwerkingslocatie te komen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg

Kandidaat partners:

BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
VDAB
VDAB
UHasselt
UHasselt
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad is de sterke focus op duurzaamheid en innovatie
ACRO onderzoeksgroep - KU Leuven campus Diepenbeek
ACRO onderzoeksgroep - KU Leuven campus Diepenbeek
De ACRO (Automatisatie, Computervisie en RObotica) onderzoeksgroep is gelegen in het Technologiecentrum in Diepenbeek en telt momenteel een 20-tal onderzoekers. Lopend onderzoek omvat o.a. visiegebaseerde automatisatie, mens-robot-samenwerking, flexibele productmanipulatie en mobiele robotica.
Bewel Vzw
Bewel Vzw
Bewel is een maatwerkbedrijf. Stelt 2200 medewerkers tewerk waarvan ongeveer 85% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit in 9 eigen vestigingen in Limburg of bij klanten op de werkvloer. We kunnen sterke en slimme handen leveren.
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.
Rebel
Rebel
Rebel bestaat 15 jaar en is een financieel-economisch adviesbureau dat zich richt op het raakvlak tussen de publieke en de private sector. Rebel heeft uitgebreide ervaring en expertise in o.a. verschillende transitiedomeinen zoals water, mobiliteit & transport, energie, afval en circulaire economie.
CALCULUS
CALCULUS
Bedrijf in de IoT, we hebben ons eigen softwareplatform, onze eigen ontwikkelde gateway (productie in Riemst) en de nodige kennis van sensoring om dit project tot een goed einde te brengen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden