Terug naar het overzicht

Het belang van vrijwilligerswerk: het ontwikkelt vaardigheden en vergroot de kans op doorstroom naar werk

Een omgeving waarin elk talent kan groeien

Vrijwilligerswerk, in het bijzonder bij jongeren en werkzoekenden, moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en sociale netwerken uit te breiden. Vrijwilligerswerk is belangrijk omdat hier vaardigheden ontwikkeld worden via een positieve benadering en de kans op doorstroom naar werk wordt vergroot.

De betrokkenheid van vrijwilligers draagt bij tot een échte, interculturele en intergenerationele dialoog tussen mensen die elkaar in het dagelijkse leven nooit zouden tegenkomen. Dat zal leiden tot een betere integratie van mensen in onze samenleving, tot meer openheid en begrip bij de rest van de bevolking en zo tot meer samenhang. Het werkt als een hefboom, als voorbeeld voor “civil society involvement in education”.

Dit faciliteren kan via drempels wegnemen, online matchen,… Hier ligt een rol voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en het verenigingsleven maar ook bedrijven kunnen dit aanmoedigen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

ACV
ACV
VDAB
VDAB
UHasselt
UHasselt
UCLL
UCLL
emino Limburg
emino Limburg
emino  informeert, adviseert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Ons doel? Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, , fysieke of zintuigelijke beperkingen.
CM Limburg
CM Limburg
Als gezondheidsfonds staat CM niet enkel in voor terugbetalingen van ziektekosten en betalen van een vervangingsinkomen in geval van ziekte. We nemen onze rol van coach in gezondheid, in al haar aspecten, op en creëren zo een zorgzame samenleving met meer levenskwaliteit voor iedereen.
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
Arktos Limburg
Arktos Limburg
Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en personen met een handicap versterkt waar nodig, en ouders, scholen, partners, overheden en de bredere samenleving ondersteunt om hetzelfde te doen. Arktos organiseert projecten binnen verschillende domeinen
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
PXL-Social Work
PXL-Social Work
PXL-Social Work is één van de negen departementen van Hogeschool PXL te Hasselt en beheert binnen het studiedomein Sociaal-agogisch werk de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de professionele bacheloropleiding Sociaal werk.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
Stijn vzw
Stijn vzw
Stijn vzw is een netwerk van zorgcentra voor personen met een beperking. We bieden zowel woonvormen als dagondersteuning en ondersteuning thuis aan.
RIMO Limburg vzw
RIMO Limburg vzw
RIMO Limburg brengt kwetsbare mensen samen en werkt met hen aan oplossingen voor de collectieve problemen die ze ervaren met het realiseren van grondrechten als uitgangspunt. Het maatschappelijk opbouwwerk draagt bij tot een duurzame, democratische samenleving.
Stad Beringen
Stad Beringen
www.beringen.be
GTB afdeling Limburg
GTB afdeling Limburg
GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling – helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen we ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers. Meer info op www.gtb.be
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren zet door de aard van haar bevolkingssamenstelling max. in op het garanderen van basisrecten voor elke inwoner. In de coronacrisis werd de link tussen veldwerkers en doelgroepen precait en gingen we op zoek naar nieuwe manieren om de doelgroepen te bereiken.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden