Terug naar het overzicht

E-inclusief onderwijs in alle graden en opleidingen, ook voor volwassenen

Een omgeving waarin elk talent kan groeien

Gebrek aan interactief (les-)materiaal in het onderwijs en het feit dat huidige acties m.b.t. promotie van de knelpuntsectoren (bijvoorbeeld zorg, IT, bouw) de nodige schaalbaarheidsfactor missen (tijds-/plaatsgebonden activiteiten), zorgen ervoor dat veel scholen, dus ook leerlingen, uit de ‘boot’ vallen. Wat hierin de oplossingen vormen, zijn ontwikkeling en implementatie van flankerende, schaalbare en laagdrempelige interactieve digitale tools, m.b.v. Augmented-/Virtual Reality en serious gaming, die focussen op vereiste competenties binnen deze sectoren in een realistische context. We mikken op implementatie in alle graden en opleidingen, waaronder ook volwassenenbijscholing. Diversiteit en taal zijn transversale thema’s om de sectoren ook vertrouwd te maken bij personen met een migratieachtergrond.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
CommArt Int NV
CommArt Int NV
Als spin-off van Centrum Toegepaste Linguïstiek -UHasselt (CTL) ontwikkelen we online auteurssoftware (voor alle vakgebieden) die we ter beschikking stellen van de maatschappij (met UHD). We hosten en verdelen de online modules (met dashboards zo gewenst) ontwikkeld met onze software.
RTC Limburg
RTC Limburg
Wij stimuleren, verbinden en versterken vernieuwende samenwerkingen tussen onderwijs en ondernemingen. We versterken competenties van de leraren van de 2de en 3de graad en de leerlingen van de 3de graad en dit in het beroepsgericht en technisch onderwijs.www.rtclimburg.be & www.limburgstemtaf.be
UCLL
UCLL
Link in de Kabel
Link in de Kabel
Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
Atlas College
Atlas College
Het Atlas College wil een vooraanstaande school zijn m.b.t. innovatief kwalitatief onderwijs om de jongeren hun talenten te laten ontdekken en excelleren om zo als persoon en als professional met de nodige kennis en skills waardevol te participeren in de snel evoluerende maatschappij van de 21ste E.
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden