Terug naar het overzicht

Promotie van een duurzaam verplaatsingsgedrag naar het werk om bedrijventerreinen te ontsluiten

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Verschillende bedrijventerreinen vragen een verschillende bereikbaarheid. Niet elk terrein kent immers eenzelfde mobiliteit. De mobiliteit gegeneerd door bijvoorbeeld een kmo-zone ziet er heel anders uit dan een regionaal terrein met enkele logistieke spelers. Een uniforme aanpak voor alle terreinen is niet mogelijk.

De verkeersgeneratie door personenvervoer op bedrijventerreinen mag hier niet onderschat worden. Werknemers komen dikwijls met de wagen en zelfs carpoolen is niet ingeburgerd in Limburg. De promotie van een duurzaam verplaatsingsgedrag naar het werk is een onmisbaar gegeven om onze bedrijventerreinen beter en veiliger te ontsluiten.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

ACV
ACV
UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
stad Dilsen-Stokkem
stad Dilsen-Stokkem
The New Drive
The New Drive
Vanuit het motto om samen België schoner te maken zet The New Drive in op bereikbaarheid en groene mobiliteit. We nemen graag een rol in projecten over vergroening van wagenparken, implementatie van laadinfrastructuur, fietsbeleid, vervoerregio’s en vernieuwende mobiliteitsconcepten.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden