Terug naar het overzicht

Modal shift op bedrijventerreinen, de verschuiving naar alternatieve transportwijzen

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Verschillende bedrijventerreinen vragen een verschillende bereikbaarheid. Niet elk terrein kent immers eenzelfde mobiliteit. De mobiliteit gegeneerd door bijvoorbeeld een kmo-zone ziet er heel anders uit dan een regionaal terrein met enkele logistieke spelers. Een uniforme aanpak voor alle terreinen is niet mogelijk.

Het Federaal Planbureau verwacht dat het totale goederentransport tussen 2015 en 2040 met nog maar eens 25% zal toenemen. De grootste stijging valt te verwachten vanuit internationale goederenstromen met bestemming of oorsprong in België (import/export). Die groei is onmogelijk op te vangen via de beschikbare capaciteit op ons huidige wegennet. Daarom is er dringend een verschuiving nodig van een deel van de transporten van de weg naar de alternatieve modi of naar een combinatie van transportmodi. Die verschuiving wordt ook wel een modal shift genoemd. Ook een verschuiving van transport overdag naar de nacht kan soelaas brengen in de strijd tegen de congestie. Op de weg is immers nog capaciteit vrij tijdens de nacht. Die verschuiving noemen we de “time shift”.

In Limburg zijn er op verschillende terreinen kansen om een modalshift te bewerkstelligen naar water- en spoorgebonden transport. Bedrijven moeten warm gemaakt en ondersteund worden om hierin te investeren. Voldoende, kwalitatieve infrastructuur voor de binnenvaart is dan ook een must.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Voka
Voka
VKW Limburg
VKW Limburg
Genk
Genk
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
PXL – Research- Logistics Intelligence Center
PXL – Research- Logistics Intelligence Center
The New Drive
The New Drive
Vanuit het motto om samen België schoner te maken zet The New Drive in op bereikbaarheid en groene mobiliteit. We nemen graag een rol in projecten over vergroening van wagenparken, implementatie van laadinfrastructuur, fietsbeleid, vervoerregio’s en vernieuwende mobiliteitsconcepten.
VIL vzw
VIL vzw
VIL is de speerpuntcluster voor logistiek en vertegenwoordigt meer dan 600 bedrijven. VIL heeft uitgebreide ervaring met collectieve onderzoeksprojecten en disseminatie van de resultaten. Thema's: Green Supply Chains, Last Mile, Digitale Transformatie en Hinterlandconnectie.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden