Terug naar het overzicht

Methode om investeringen in mobiliteit te objectiveren in functie van effect op bereikbaarheid

De mobiliteit van de toekomst uitrollen

We ontwikkelen een methode die toelaat om afwegingen over investeringen in mobiliteit te kunnen objectiveren door op voorhand het effect op 'bereikbaarheid' te kunnen inschatten. Dit biedt perspectief en ook hanteerbaar materiaal voor lokale mandatarissen op buurt-, wijk-, gemeente- en regioniveau. De Vervoerregio's in Vlaanderen zullen de komende jaren belangrijke keuzes moeten maken. Met inzichten in ontplooiingsmogelijkheden, economisch potentieel, aantal bereikbare arbeidsplaatsen,… kunnen gedragscampagnes en financiële hefbomen gericht ingezet worden.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
stad Hasselt
stad Hasselt

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden