Terug naar het overzicht

Marktplaats voor mobiliteit door een projectoproep First- en Last Mile-oplossingen voor vervoerregio Limburg

De mobiliteit van de toekomst uitrollen

Idee van marktplaats als kapstok/instrument om ideeën op dezelfde wijze te laten stroomlijnen, met opleggen van juridische voorwaarden, om zo de markt te stimuleren om innovatieve oplossingen uit te werken, met kleine subsidie indien wordt voldaan aan correcte standaarden. Dit biedt de mogelijkheid om initiatieven zoals first- en last mile oplossingen op korte termijn uit te werken, door creatie van een ontmoetingsplaats voor zowel publieke als private partners.

Het doel is om te vertrekken vanuit concrete vragen en probleemstellingen en de markt te triggeren om op zoek te gaan naar oplossingen en een versnelde uitrol op het terrein. Bovendien kunnen ook latere acties van VVR (o.b.v. mobiliteitsplan) of andere probleemstellingen die gedetecteerd worden in projecten later aantakken op dit platform.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

The New Drive
The New Drive
Vanuit het motto om samen België schoner te maken zet The New Drive in op bereikbaarheid en groene mobiliteit. We nemen graag een rol in projecten over vergroening van wagenparken, implementatie van laadinfrastructuur, fietsbeleid, vervoerregio’s en vernieuwende mobiliteitsconcepten.

Kandidaat partners:

Voka
Voka
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
UHasselt
UHasselt
stad Hasselt
stad Hasselt

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden