Terug naar het overzicht

Een app als testcase voor deelsystemen van vervoersaanbieders

De mobiliteit van de toekomst uitrollen

De gegevens van de diverse aanbieders van vervoer kunnen gekoppeld worden op één datahub waarop alle gegevens uit de verkeersmanagementsystemen en telsystemen van de gemeentes gekoppeld zijn. Daarnaast kan de burger in citizen science-projecten vrijwillig meewerken aan het verzamelen van wetenschappelijke data waarmee het verplaatsingsgedrag van de Limburger in kaart wordt gebracht (real-time verkeersdata).

Alle informatie kan vervolgens beschikbaar worden gesteld via een applicatie. Dit moet een toegankelijk en makkelijk raadpleegbaar systeem zijn. Het gewenste design en de functionaliteiten van de applicatie worden verfijnd in co-creatie met gebruikers. Het is ook wenselijk dat de applicatie niet enkel multimodaal informeert en zorgt voor kennisdeling, maar ook ontsluit; de reservatie/ticketing van verschillende mobiliteitsaanbieders, zoals deelsteps, deelfietsen, deelwagens en openbaar vervoertickets dienen in de applicatie geïntegreerd te worden.

De Vlaamse overheid voorziet met haar mobiliteitscentrale oplossingen voor de planning en de afrekening van de gebruikte vervoersvormen. Op korte termijn kan in Limburg echter al een stap vooruitgezet worden via een testcase voor deelsystemen van vervoersaanbieders, wanneer de noodzakelijke ontwikkelingen rekening houden met een latere integratie binnen de Vlaamse initiatieven.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
LinkedCar
LinkedCar
LinkedCar heeft een blackbox ontwikkeld die zowel in de auto als de e-bike gebruikt kan worden. Dit slim apparaat meet oa batterijlevel, bandenspanning ed van de fiets, maar ook de luchtkwaliteit of de hobbels in de weg. De app staat in verbinding met de verzekering, fietsdealer, pechtbijstand enz..
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
Alpine Digital
Alpine Digital
Alpine Digital is gespecialiseerd in software op maat. Van prototyping tot development: wij begeleiden onze partner van A tot Z.
Roolit
Roolit
Roolit is een softwarebedrijf met sterke specialisatie in Openbaar Vervoer en het aan mekaar knopen van verschillende (financiële) datastromen. Met onze beheersoftware wordt onder andere 54% van de buslijnen in Nederland beheerd.
stad Hasselt
stad Hasselt
The New Drive
The New Drive
Vanuit het motto om samen België schoner te maken zet The New Drive in op bereikbaarheid en groene mobiliteit. We nemen graag een rol in projecten over vergroening van wagenparken, implementatie van laadinfrastructuur, fietsbeleid, vervoerregio’s en vernieuwende mobiliteitsconcepten.
Habitat
Habitat
Wij geloven dat duurzame gewoonten de basis vormen van een evenwichtige en verbonden samenleving. Zo bouwden we 4 jaar geleden een psychologisch framework om mensen te nudgen door hen te belonen en funfactor te verhogen. Je kan ons kennen van het beloningsplatform High-Five.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden