Terug naar het overzicht

Warmtezoneringskaarten als basis voor de energietransitie  

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

De energieoplossingen zijn in bijna alle gevallen individueel en niet collectief. Dit zorgde voor een zeer inefficiënt, complex en moeilijk te verduurzamen energiesysteem. Een warmtezoneringskaart brengt de warmtebronnen en warmtevragers in kaart. Zo wordt duidelijk wordt waar er collectieve systemen als een warmtenet mogelijk zijn en waar individuele oplossingen aangewezen zijn, zoals een warmtepomp of een biomassaketel.  

Als we van de warmtezoneringskaarten echte instrumenten voor implementatie van de energietransitie willen maken, zal een intensief begeleidingstraject voor (clusters van) gemeenten noodzakelijk zijn, met de nodige flankerende maatregelen . Als flankerend beleid zijn initiatieven denkbaar die inspelen op fiscaliteit, subsidies en premies, groepsaankopen, ruimtelijk en economisch, enz.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
EnergyVille
EnergyVille
EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een duurza

Kandidaat partners:

Genk
Genk

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden