Terug naar het overzicht

De stad van de toekomst is groen

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

De Limburgse stad is in transitie. Waar vroeger lokale handel gedreven werd in compacte stadscentra, is er nu een tendens naar grote woonwijken zonder echt centrum. COVID-19 heeft ons getoond waar de zwakke plekken liggen van een dergelijke samenleving: te weinig ontspannings- en ontmoetingsruimte in de buurt zorgt voor vereenzaming en een gebrek aan ontspanningsmogelijkheden in het groen.

Lokale pleinen en straten moeten opgewaardeerd worden met ruimte voor natuurpark(jes) in de stad en woonwijken. De aanplant van bomen, struiken en bloemen op braakliggende terreinen en verloren hoekjes in de straat zorgen voor een positieve en gezonde omgeving. Inwoners activeren kan door de stimulatie van geveltuinen en acties zoals de klimaatbomen. Naast klimatologische voordelen heeft een minder minerale stad ook ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen: beeldkwaliteit, ruimte voor recreatie, ruimte voor groen en biodiversiteit. Voorbeeld: het Gildenplein in Houthalen/Meulenberg.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met biodiversiteit, klimaat en levenskwaliteit. www.centrumduurzaamgroen.be

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
PXL
PXL
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
S.M.C.S.
S.M.C.S.
Wijnbouwbedrijf gelegen in Borgloon / Haspengouw
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen
Habitat
Habitat
Wij geloven dat duurzame gewoonten de basis vormen van een evenwichtige en verbonden samenleving. Zo bouwden we 4 jaar geleden een psychologisch framework om mensen te nudgen door hen te belonen en funfactor te verhogen. Je kan ons kennen van het beloningsplatform High-Five.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
Logo Limburg vzw
Logo Limburg vzw
Logo Limburg vzw geeft mee uitvoering aan het preventief gezondheidsbeleid van de Vlaamse overheid. We streven naar meer gezondheid voor álle Limburgers, samen met ons netwerk van lokale besturen, ELZ's, en andere partners. We bieden beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, maatwerk en methodieken.
a2o
a2o
a2o is een bureau voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk onderzoek gevestigd in Hasselt en Brussel. Een multidisciplinair team ontwikkelt ruimtelijke concepten en bouwt deze. In elke opgave streeft a2o naar maatschappelijke meerwaarde en opwaardering van de openbare ruimte in stad en dorp.
stad Bilzen
stad Bilzen
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank.
Stad Lommel
Stad Lommel

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden