fbpx

Met welke initiatieven kunnen wij het Limburgse ondernemingsweefsel versterken en versnellen?

Een goede ondersteuning en omkadering van ondernemingen is van levensbelang voor onze Limburgse economie. We moeten voorzien in efficiënte lokale toeleveringsnetwerken, samenwerkingsverbanden en facilitaire deelsystemen, om zo de slagkracht van de Limburgse KMO’s te vergroten en de kloof tussen startups en mature industrie te dichten. Daarnaast maken we werk van een duidelijke acquisitiestrategie voor het aantrekken van buiten- en binnenlandse bedrijven naar onze provincie. Maar ook de bestaande Limburgse ondernemers willen we ondersteunen in het verwerven van nieuwe projecten en in de uitwerking van innovatie binnen hun bedrijf. En startende ondernemingen moeten in Limburg de ideale voedingsbodem vinden voor hun groeikansen.

Ronnie Leten – Voorzitter Ericsson 
Ambassadeur werktafel ondernemingsweefsel 

Anke Albregts – Teamcoach VLAIO Limburg 
Ambassadeur werktafel ondernemingsweefsel