Terug naar het overzicht

8 nieuwe SALKturboprojecten voor ondernemerschap en de jobs van morgen

19 april 2024

De taskforce van SALKturbo heeft vandaag opnieuw aan 8 projecten het SALKturbo-label toegekend. Dit betekent dat deze projecten een bijdrage leveren aan de ambitie van SALKturbo om de Limburgse economie competitiever, digitaler, duurzamer en inclusiever te maken.  De teller staat inmiddels op 82 SALKturbo-projecten, goed voor een investeringsvolume van meer dan 232 miljoen euro.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns en voorzitter van de Taskforce SALKturbo Tom Vandeput: “Vijf van deze projecten kunnen onmiddellijk van start gaan omdat de Taskforce ook de inzet van Europese middelen heeft goedgekeurd. Ook drie projecten van de vorige rondes krijgen EFRO-steun. In totaal wordt tijdens deze goedkeuringsronde 18,6 miljoen euro Europese steun naar Limburg gehaald.”

Gedeputeerde van Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “Bijna 9,5 miljoen euro hiervan is gereserveerd voor de Bouwcampus. Deze campus wordt de centrale plaats op Limburg DC waar ondernemers, onderzoekers en overheden samenwerken aan innovatieve oplossingen. De kern van de Bouwcampus is het Application Center Circular Construction (AC³), een grote klimaatkamer met meerdere complementaire onderzoekslabo’s. Met dit project zorgen we voor de verankering van een duurzame en circulaire bouwsector in onze provincie. Het voordeel voor de burger is dat bouwen in de toekomst nog betaalbaar zal zijn. ”

Vlaams Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: “Voor de financiering van deze projecten kan Limburg putten uit een exclusief omvangrijk budget van 152 miljoen euro van de Europese transitieregio. In totaal is al 58,3 miljoen hiervan ingezet om de Limburgse economie competitiever, duurzamer en inclusiever te maken. ”

De ambitie van SALKturbo is om in een periode van 10 jaar (2018-2028) de transitie van de Limburgse economie te versterken en te versnellen op vier sporen: competitief, digitaal, duurzaam en inclusief. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Wij zijn iets voorbij halfweg de planperiode. De economische toekomststrategie van SALKturbo is omgezet in strategische hefboomprojecten die in uitvoering zijn of weldra in uitvoering gaan. De impact van deze projecten zal pas op het einde van de planperiode voelbaar zijn maar het ondernemerschap en de jobs van morgen creëren we vandaag.”

SALKturbo is een collectieve Limburgse ambitie. De verbondenheid van de Limburgse stakeholders werkt als een sterke katalysator voor het bereiken van de SALKturbo-ambitie. Vlaamse minister Jo Brouns: “Die Limburgse eenheid in visie zorgt voor een hoge kwaliteit van projecten. SALKturbo is de Limburgse vertaling van het Vlaams EFRO-programma waardoor de beschikbare Europese middelen de investeringsbereidheid van de Limburgse stakeholders ondersteunt en stimuleert.”

Voor de transitie naar een innovatieve economie is het logisch dat de kennisinstellingen op de voorgrond treden. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Zij spelen ook een belangrijke rol in de realisatie van onze thematische campussen. Kennis en onderzoek zijn essentieel voor innovatie. Met de Bouwcampus zorgen we ervoor dat die kennis sneller en beter doorstroomt naar de bouwsector.”

De EFRO-middelen geven ook een impuls aan de stedelijke ontwikkeling. “Met de PXL Energiehub en de Hoebanxsite worden twee sites in Hasselt gecreëerd die een toonbeeld zijn van duurzame energievoorziening in een stedelijke context. Dergelijke projecten passen volledige in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. De economie van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn,” aldus Vlaams minister Jo Brouns.

8 SALKturboprojecten (5 huidige ronde en 3 vorige rondes) ontvangen 22 miljoen euro Europese en Vlaamse steun

Slim Limburg
nr Project Promotor Budget EFRO Vlaamse steun in aanvraag  
1 Bouwcampus NV Limburg Diepenbeek Campus 7.194.000 9.425.000 3.521.265  
2 Rapid Assessment Units UHasselt 500.000 250.000    
3 Aging Screen UHasselt 480.000 240.000    
4 Innopgplan UHasselt 170.000 85.000    
5 Talentcampus SyntraPXL 7.193.946 4.316.367    
Duurzaam Limburg      
6 Hernieuwbare Energie Hoebanxsite

 

 

UHasselt 4.600.940 2.070.423    
7 PXL EnergieHUB PXL 3.097.201,66 1.393.740    
8 Boost2Bike PXL 3.175.948,32 825.000    
                   

                                                                                                      18.605.530

 

Met de vier projecten die nu het SALKturbolabel hebben ontvangen, wordt aan de slag gegaan op zoek naar Europese financiering.

4 SALKturbo-projecten in begeleiding

Duurzaam Limburg
nr Project Budget  
1 AgriSLim 4.000.000 euro  
Inclusief Limburg  
2 Boost2work 1.250.000 euro  
3 Navigeren naar de toekomst: bruggen slaan tussen scholen en bedrijven voor optimaal duaal leren 860.000 euro  
4 Kids Burn out Camp 191.000 euro  

Toelichting bij de projecten

8 SALKturboprojecten (5 huidige ronde en 3 vorige rondes) ontvangen 22 miljoen euro Europese en Vlaamse steun

 

Bouwcampus 2.0

Partners: Limburg DC en UHasselt

Budget 25.900.000 euro – 9.425.000 euro EFRO

De Bouwcampus 2.0 zal een centrale plaats worden waar ondernemers, onderzoekers en overheden samenwerken aan innovatieve oplossingen voor betaalbaar en toekomstgericht bouwen.  De focus ligt op hernieuwbare energie, herbruikbare bouwelementen en het hergebruik van water.

Het hoofdgebouw zal flexibel aanpasbaar zijn met een vast basisvolume dat op modulaire wijze kan worden uitgebreid als bijkomende capaciteit wordt vereist. De kern van het onderzoeksinfrastructuur wordt gevormd door het Application Center Circular Construction (AC³) met meerdere complementaire onderzoekslabo’s die een versnelde opschaling en marktintroductie van circulaire bouwoplossingen mogelijk moeten maken. In de demonstratie ruimte, worden de concrete resultaten van het onderzoek op de Bouwcampus voorgesteld en zullen er ruimtes komen om de brede bouwsector te informeren, te inspireren en verder te professionaliseren.

 

Rapid Assessment Units- experimental climate controlled units

Promotor: UHasselt

Budget: 500.000 euro – 250.000 euro EFRO

Om klimaatverandering en stikstof tegen te gaan, moeten we begrijpen hoe ecosystemen door interacties tussen landgebruik, klimaat en biodiversiteit beïnvloed worden. In dit project worden 8 klimaatonafhankelijke experimentele kamers opgezet waarin (landbouw)producten onderworpen worden aan experimentele behandelingen om hun impact op het milieu en klimaat in te schatten. Vandaag voert de Universiteit Hasselt al gelijkaardig onderzoek door gebruik te maken van de Ecotron Units. De Ecotron is echter expliciet ontworpen voor langetermijnonderzoek. De Rapid Assessment Units zorgen ervoor dat de Ecotron straks ook kan dienen voor korte termijnonderzoek. Bedoeling is experimentele behandelingen van enkele weken tot enkele maanden uit te voeren om de biodiversiteit, bodemgezondheid, koolstof-, nutriënten- en waterbalans van de eco-systemen in kaart te brengen. De testkamers moeten helpen biotechnische producten voor de agro industrie te ontwikkelen en de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem helpen verbeteren.

 

Aging Screen

Promotor: UHasselt

Budget: 480.000 euro – 240.000 euro EFRO

De toenemende vergrijzing gaat gepaard met een toename in typische chronische ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en Alzheimer.

De tak van de wetenschap die het ouder worden bestudeerd – de gerontologie – wordt daarom belangrijker dan ooit. In het Aging Screen project ontwikkelt UHasselt een farmacologisch screeningsplatform voor de Health Campus waarmee de veroudering in weefsels en cellen zeer minutieus in kaart kan worden gebracht.

In haar huidige onderzoek kan UHasselt momenteel 7 van de 12 kenmerken van veroudering gemeten. Met Aging Screen wordt dit uitgebreid naar 12. Bovendien kunnen niet alleen de kenmerken van cel veroudering, maar ook ziektespecifieke merkers gemeten

worden, en dit alles binnen hetzelfde platform dat tot 100 merkers simultaan kan meten. Door nauw samen te werken met andere Limburgse gezondheidszorgprojecten, zal het project helpen om van Limburg nog meer een Europese topregio in de biomedische sector te maken.

 

INNOPGPLAN

Promotor: UHasselt

Budget: 170.000 euro – 85.000 euro EFRO

INNOPGPLAN is een update van een platform voor het evalueren en voorspellen van de effecten van nieuwe organische producten op plantengroei en gewasopbrengst.

Het geavanceerde screeningsplatform vormt een enorme meerwaarde voor de productontwikkeling van o.a. biostimulanten of biopesticiden. Deze zijn zeer belangrijk voor de omslag naar een meer duurzame landbouw en helpen om pesticiden te vervangen. Daarenboven maakt INNOPGPLAN gericht onderzoek naar het (her-)gebruik van restfracties van teelten als natuurlijk bodemverbeteraar mogelijk. Zo wordt onze voedselketen als maar duurzamer en meer circulair.

 

Talent Campus

Partners: Syntra PXL en  Gemeente Pelt

Budget: 7.194.000 euro – 4.300.000 euro EFRO

SyntraPXL en de gemeente Pelt bouwen een epicentrum voor opleiding, ondernemerschap en dienstverlening in Noord-Limburg. In dit project wordt op ‘Educatief Centrum Hoekstraat’ een tweede campusgebouw gerealiseerd.  De Talent Campus focust op opleidingen rond techniek en reparaties gericht op de stad van de toekomst en het leven, leren en werken in 2050.  In eerste instantie zullen hier de PXL STEM Academy, een fiets- en gereedschapsbieb en een repair café in worden ondergebracht. De techniekopstellingen worden mobiel opgesteld zodat ook andere opleidingsverstrekkers, het bedrijfsleven en (sociale) organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Op tussenverdieping worden er hybride leslokalen voor theorielessen en opleidingssessies ingericht.

 

Hernieuwbare energie Hoebanxsite

Promotor: UHasselt

Budget: 4.600.000 euro – 2.000.000 euro EFRO

De Universiteit Hasselt en De Elfde Linie NV hebben een gezamenlijke, complementaire behoefte aan het verwarmen, koelen van hun gebouwen. Deze uitdaging geldt op de Hoebanxsite overdag voor de universiteitscampus, en ’s avonds voor de studentenhuisvesting van De Elfde Linie NV. In plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas, waar de universiteit in theorie nog voor kan opteren, kiezen deze organisaties er bewust voor om door hun gezamenlijke inspanningen voor een bijzonder ambitieus energietransitieplan te gaan en duurzame energiebronnen te integreren op de

campus. In de eerste fase worden een geothermische installatie en een micro-stadsnetwerk geïnstalleerd. De nieuwe gebouwen van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen evenals een nieuw gebouw voor studentenhuisvesting worden hier op aangesloten. Later worden ook de Faculteit Rechten en het Rectoraatsgebouw, alsook een nieuw residentieel project op de site gekoppeld aan dit netwerk.

 

PXL EnergieHUB

Promotor: Hogeschool PXL

Budget: 3.100.000 euro – 1.394.000 euro EFRO

In dit project wordt aardwarmte gebruikt om het nieuwe PXL BusinessHUB gebouw te verwarmen. Ook een vijftal aanpalende PXL-gebouwen en externe gebouwen rond de campus kunnen aansluiten op dit geothermische net. Daarmee wordt niet alleen het winnen maar ook het uitwisselen van warmte en koeling op basis van geothermie beoogd.Voor de PXL BusinessHUB is dit meteen dé kans om in één beweging sterk in te zetten op nog meer duurzaamheid en dit niet alleen voor het nieuwe gebouw in termen van bouwproces en toekomstige energieconsumptie, maar ook op de volledige campus en de zone er rond.
De PXL BusinessHUB zal zo een gebouw worden waar bedrijven nieuwe producten ontwikkelen en tegelijk in contact komen met onderzoek rond hernieuwbare Energie en verduurzaming en de verwarmings- en koelingssystemen in actie zien.

 

Boost2bike

Promotor: Hogeschool PXL

Budget: 3.176.000 euro – 825.000 euro EFRO

Dagelijks komen duizenden mensen met de wagen uit heel Limburg en Vlaanderen naar de Elfde Liniecampus. Dit zorgt voor een enorme druk op het parkeeraanbod. Bovendien moet steeds meer fiets- en voetgangersverkeer de Grote Ring oversteken als gevolg van de toename van het aantal studenten (aan bv. het departement PXL Music, gelegen buiten de Grote Ring), maar ook de groei in bedrijvigheid in de zone Quartier Canal. Om dit veiliger te maken is het Vlaams gewest via het Agentschap Wegen en Verkeer daarom momenteel bezig met de voorbereidende werken voor de bouw van de fietsbrug. De fietsbrug over de Grote Ring is een belangrijke koppeling van fietssnelwegen met het stedelijk net en dus met PXL en de binnenstad. Hogeschool PXL wil hier actief op intekenen. via Boost2bike wil PXL de BussinessHUB laten aansluiten op een geplaande fietsbrug over de Grote Ring van Hasselt. Een aftakking zal ervoor zorgen dat je met de fiets de BusinessHUB en de campus kan oprijden. Daarmee moet dit project bijdragen aan de shift naar duurzame mobiliteit op de scholencampus.

 

4 SALKturbo-projecten in begeleiding

AgriSLim

Promotor: UHasselt

Budget: 4.000.000 euro

Landbouwers moeten de CO²-uitstoot van hun landbouwbedrijf reduceren om hun productiekost onder controle te houden. Agri-PV is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt landbouwgrond te gebruiken voor zowel voedselproductie als het opwekken van zonne-energie. Het AgriSLim project moet de meerwaarde van zonnepanelen in landbouwgewassen demonstreren en de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen terwijl de grond beschikbaar blijft voor landbouw.

Om de demonstrator te realiseren werkt UHasselt samen met verschillende partners. PCFruit en KULeuven (groep Plantenfysiologie) brengen hun expertise voor de impact op de gewassen in. Onderzoeksinstituut EnergyVille zal de installatie helpen realiseren en verder ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling om zogenaamde AgriPV installaties samen met landbouwers en privé investeerders te bouwen.

 

Boost2work, gevalideerde dienstverlening voor re-integratie van langdurig zieken

Promotor: Stebo vzw

Budget: 1.250.000 euro

Het aantal langdurig zieken in Limburg groeit en is beduidend groter dan de aanwezige groep van werkzoekenden. Boost2Work helpt langdurig zieken sneller en met meer veerkracht terug aan het werk via een specifieke vorm van loopbaancoaching. De ‘coachees’ versterken vaardigheden die nodig zijn om zichzelf weer in de markt te zetten. Het project trekt hiermee de parallel met de vaardigheden die een ondernemer nodig heeft om zijn onderneming in de markt te zetten.

Door ondernemersvaardigheden te versterken, groeit de persoonlijke ontwikkeling én wordt de kans op een nieuwe uitval voorkomen. De verwachtingen zijn veelbelovend. De Universiteit van Gent heeft aangetoond dat het resultaat van deze aanpak dubbel zo groot is en maar half zo lang duurt in vergelijking met de traditionele trajecten. In 5 tot 6 maanden tijd keert 60% keert terug naar het werk.

 

Navigeren naar de toekomst: bruggen slaan tussen scholen en bedrijven voor optimaal duaal leren

Promotor: Hogeschool PXL

Budget: 860.000 euro

Duaal leren is een leervorm waarin kennis en vaardigheden in de klas met een praktijkervaring op de werkvloer. De implementatie gaat gepaard met een aantal uitdagingen. Zo kunnen er problemen zijn met de aanloopfase, is er soms een gebrekkige communicatie of kunnen er verschillende verwachtingen tussen leerkrachten, leerlingen en bedrijven ontstaan.
Hogeschool PXL wil de efficiëntie verbeteren door met mentoren de samenwerking tussen alle betrokken partijen – de scholen en bedrijven in het bijzonder –  te bevorderen. Door een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan het project de kwaliteit van het duaal leren verbeteren en de jongeren voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Met de combinatie van theorie en praktijk kunnen de talenten van alle leerlingen meer en beter worden aangesproken en kan de ongekwalificeerde uitstroom aanzienlijk worden verkleind.

 

Kids Burn-out Camp

Promotor: Kids vzw

Budget: 191.000 euro

De burn-out cijfers zitten in stijgende lijn. Anderzijds kampen heel wat sectoren met een arbeidsmarktkrapte en geraken werknemers door burn-out langdurig uit zijn, moeilijk uit hun werkloosheids- of ziekte-statuut. Ze ervaren moeite om hun beroepsleven terug richting te geven. Het Burn-out Camp moet mensen met langdurige afwezigheid wegens burn-out of wanneer ze hierdoor hun job weer perspectief geven.
De Kids vzw experimenteert al vijf jaren met het heractiveren van mensen in een burn-out binnen een tiental beroepsprofielen. Eigen medewerkers positioneren zich als mentor en slagen in 75% van de begeleiding in een wedertewerkstelling. De focus van de begeleiding ligt op positieve kwaliteiten, talenten en functioneringsmogelijkheden. De innovatieve aanpak wordt nu breed ingebed in andere bedrijven en organisaties.