fbpx

Met welke initiatieven kunnen we de Limburgse ondernemingsruimte — zijnde bedrijfsruimte, terreinen, energie, enzovoort… — versterken en versnellen?

Een sterke economie heeft nood aan ruimte om te ondernemen. Die ruimte willen we binnen SALKturbo verder voorzien en verbeteren. Daarom willen we werk maken van een actieplan voor een regionale verdichtingsvisie en voor een sterkere verweving van werken, wonen en andere functies. We moeten daarnaast onze verouderde of vervuilde bedrijfsterreinen revitaliseren of herbestemmen. Ook moeten we denken aan een acquisitiestrategie voor nieuwe retailaanbieders, en hun zien te verweven met andere economische spelers, in het licht van kernversterking. Bovendien dient er ook rekening gehouden te worden met de impact van dit alles op het milieu. Daarom willen we ook een concept voor slimme energienetwerken op poten zetten, en een actieplan ontwikkelen voor het klimaatvriendelijk maken van woningen en gebouwen in Limburg.

Mathi Gijbels – CEO Gijbels Group 
Ambassadeur werktafel ondernemingsruimte en energie 

Véronique Claessens – Directeur sector ruimte Stad Genk
Ambassadeur werktafel ondernemingsruimte en energie