Terug naar het overzicht

XR Labo , of experimenteren met nieuwe digitale toepassingen

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

Het XR Labo is een experimenteerruimte die bedrijven toelaat om nieuwe digitale toepassingen enerzijds uit te testen en die anderzijds te implementeren, kwestie van de innovatiekracht binnen de eigen onderneming te versterken. Het XR Labo biedt materialen en ruimte om technologie laagdrempelig te testen en de mogelijke toepassingen af te toetsen. Dit zorgt voor wisselwerking tussen kennisinstellingen en het werkveld. In het labo worden studenten betrokken, zodat jong talent ook ondersteund kan worden om hun verdere carrière in Limburg uit te bouwen en te verankeren. Het XR Labo zorgt voor de versnelde inburgering en verdere ontwikkeling van technologie die de digitale verbondenheid vergroot. Er is namelijk een groeiend potentieel van 3D-technologie (zoals headsets, sensoren, camera's…) in verschillende sectoren.

We streven ernaar met het XR LABO een ecosysteem uit te bouwen rond nieuwe digitale toepassingen.

Voorbeeld: virtuele beurzen, VR, AR, serious gaming,…

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

POM Limburg
POM Limburg
UHasselt
UHasselt
PXL
PXL

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.
UCLL
UCLL
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
PXL
PXL
Sint Oda - vzw Stijn
Sint Oda - vzw Stijn
Sint Oda is een organisatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ongeveer 300 zorggebruikers maken gebruiken voor woon- en/of dagopvang. Sint Oda behoort tot de koepelorganisatie vzw Stijn. Naast Sint Oda heeft vzw Stijn nog 9 andere organisaties die tot de koepel behoren.
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden