Terug naar het overzicht

Nieuwe digitale opleidingen en leerstoelen ondersteund door het bedrijfsleven

Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden

Onze bedrijven hebben nood aan digitaal geschoolde werknemers. Hiervoor moeten we de IT-wijsheid van iedere Limburger stimuleren door nog meer in te zetten op die kennis die nodig is in de bedrijven die al actief zijn in Limburg of zich hier willen vestigen. Zo is er al een duidelijke nood geïdentificeerd aan specifieke opleidingen rond de enabling technologies zoals AI/VR/IoT, digitale zorgverlening,  digital twins in de maak, …  Hierbij moet ook gekeken worden naar de benodigde ondersteunde leerstoelen die zich specialiseren in het opzetten van deze programma’s, samen met de bedrijven. Doelstelling van de leerstoelen 'digitalisering' is ondermeer het stimuleren van onderzoek naar de link tussen digitalisering en arbeid in ondernemingen en organisaties. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
IN-Z vzw
IN-Z vzw
N-Z is een sociale onderneming met 1.300 medewerkers, hoofdzakelijk in Limburg. Wij zijn actief in uiteenlopende sectoren, van onderhoud, logistiek tot in de zorg, kinderopvang, toerisme en catering, zowel aan huis als in lokale projecten in opdracht van overheden.
UCLL
UCLL
PXL
PXL
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden