Terug naar het overzicht

Nieuwe bedrijven blijven aantrekken naar Limburg via inward investment

Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

Limburg als strategische transitregio moet structureel inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid naar Limburg. Die kan komen van zowel binnen als buiten de provinciegrenzen. Zo’n bedrijvigheid draagt vanzelfsprekend bij tot de stijging van de werkzaamheidsgraad, de aanvulling van het ecosysteem en de uitwisseling van kennis over sectoren en grenzen heen. Demo-mogelijkheden promoten zal de instap in de provincie vergemakkelijken.

Volgende bedrijven kunnen proactief worden geprospecteerd:
- kennisbedrijven die hoogtechnologische producten vervaardigen en innovatieve projecten ontwikkelen
- bedrijven die 'complexe producten' produceren of diensten verlenen. Dit zijn bedrijven die een hele waardeketen bedienen (sales, O&O, dienst na verkoop, logistieke hub, enz. )
- maakbedrijven die al gevestigde bedrijven samen aan multidisciplinaire projecten kunnen werken om kennisintensieve producten en nieuwe/aangepaste opleidingen te oorzien om de arbeidsmarkt op het vereiste kennis- en expertisepeil te brengen.
- bedrijven die hun beslissingskantoor willen reloceren en vanuit hier hun Europese of wereldwijde afzetmarkt bedienen
- bedrijven die het ecosysteem of de regionale clusterlandschap verder aanvullen en de positie van Limburg hierdoor verbeteren en stabieler maken.

De proactieve benadering vereist een goede samenwerkingsverband met meerdere partijen en locaties door o.a. beursbezoeken en standhouderschap, road shows, business trips, invest seminaries en delegatieontvangsten te organiseren.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

POM Limburg
POM Limburg

Kandidaat partners:

Voka
Voka
LRM
LRM
VKW Limburg
VKW Limburg
Genk
Genk
Bewel Vzw
Bewel Vzw
Bewel is een maatwerkbedrijf. Stelt 2200 medewerkers tewerk waarvan ongeveer 85% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit in 9 eigen vestigingen in Limburg of bij klanten op de werkvloer. We kunnen sterke en slimme handen leveren.
CIAGO Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen c/o pcfruit
CIAGO Centrum voor innovatief agrarisch ondernemen c/o pcfruit
Nieuw adviescentrum voor de Limburgse food en food tech. Biedt aspirant-ondernemers en bestaande ondernemers - zowel starters, scale-ups als bestaande producenten - begeleiding ovv business development, innovatie&ontwikkeling. Aanjager van nieuwe ideeën van bedrijvigheid in de Provincie Limburg.
VLAIO - team acquisitie -
VLAIO - team acquisitie -
Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen is verantwoordelijk voor het informeren, inspireren en ondersteunen van de Vlaamse ondernemers. Het Team Acquisitie focust zich op het begeleiden van kandidaat-investeerders uit het buitenland, zowel nieuwe als uitbreidingsinvesteringen.
FIT
FIT
Vlaams agentschap voor exportbegeleiding en aantrekken van buitenlandse investeringen

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden