Terug naar het overzicht

Zoeken naar oplossingen voor wateropslag en waterbevoorrading in Zuid-Limburg 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Uit de studie “Opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader en instrumenten voor een reactief en proactief waterbeleid” blijken er regionaal zeer grote verschillen in neerslaghoeveelheid te zijn, tot meer dan 200 mm/jaar verschil tussen Koersel en Niel-bij-Sint-Truiden. Ook in de Voerstreek ligt de normaalwaarde relatief hoog. Ten zuiden van de Demer ligt algemeen de neerslagsom ca. 100 mm/jaar lager dan ten westen van en op het Kempisch plateau”. 

Op het vlak van grondwateronttrekkingen stelt de studie: “In Noord-Limburg en in de noordelijke Maasvallei zijn onttrekkingen uit oppervlaktewaters zeer beperkt. De bedrijven kiezen er al snel voor relatief oppervlakkig grondwater, de veiligheid van de eigen putten met goede waterkwaliteit. In Zuid-Limburg ligt grondwaterpeil dikwijls dieper. De neiging om toch op oppervlaktewater te draaien is dan ook groter, maar het aanbod, het aantal beken is eens in de leemstreek laag.”

Verder stelt de studie: “De aquifers van het Brulandkrijtsysteem (Zuid-Limburg) zijn het gevoeligste aan veranderingen in grondwaterextracties en grondwatervoeding, gevolgd door de aquifers van het Centraal Kempisch systeem en de aquifers van het Maassysteem”.

Specifiek voor Zuid-Limburg moeten we oplossingen vinden in functie van wateropslag en waterbevoorrading. We moeten hierbij vertrekken vanuit vaststellingen uit onderzoek en verder concreet onderzoeken welke pistes/initiatieven zouden kunnen helpen om tot concrete oplossingen te komen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving

Kandidaat partners:

Boerenbond
Boerenbond
Provincie Limburg – directie Ondernemen
Provincie Limburg – directie Ondernemen
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.
PIBO-Campus vzw
PIBO-Campus vzw
PIBO-campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de moderne akkerbouwer.
SCV Limburg (Senior Consultants Vlaanderen)
SCV Limburg (Senior Consultants Vlaanderen)
SCV Limburg is afdeling van Senior Consultants Vlaanderen vzw. De consultants hebben management ervaring in alle types organisaties. Expertise gaat over: marketing/sales , bedrijfsorganisatie, digitalisering, productiemgmt, Ook zijn ze actief in circulaire economie, e-marketing, industrie 4.0
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties VZW
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties VZW
Missie • Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. • Het VBT telt negen leden. Zij realiseerden in 2020 een globale productomzet van ruim 1 miljard euro
FVPhouse vzw
FVPhouse vzw
FVPhouse is de back-office van de Belgische handel & verwerking van aardappelen, groenten & fruit, Belgapom, Vegebe & Fresh Trade Belgium. Als belangrijke schakel in de agro-foodchain is water een prioriteit, voor onze telers en dus ook voor ons.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
pcfruit
pcfruit
pcfruit is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt.
Sumaqua
Sumaqua
Sumaqua is een high-tech ingenieursbureau actief in integraal waterbeheer en klimaatadaptatie. Sumaqua is een onafhankelijke spin-out ontstaan uit de KU Leuven - Afdeling Hydraulica. Zie www.sumaqua.be voor meer informatie.
Fluvius
Fluvius
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Landschapsinrichting en -beheer in open ruimte op raakvlak natuur, erfgoed, landbouw en toerisme. Bruggenbouwer. Gebiedsgerichte werking Haspengouw en Voerstreek. Afstemming tussen sectoren. Communicatie en sensibiliseren lokale katoenen en maatschappelijk middenveld.
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen
Watering Het Vereveld
Watering Het Vereveld
Onderhoud waterlopen, samen met provincie Limburg, in gebied watering, gelegen grondgebied Bilzen, Hoeselt en Diepenbeek.
Limburgse Tuinbouwveiling
Limburgse Tuinbouwveiling
De Limburgse Tuinbouw Veiling is een telercoöperatie van groente - en fruittelers met 744 leden (waaronder 90 actieve leden) en een uitgebreid koperscliënteel. Onze veiling heeft tot doelstelling het verkopen van alle verse groenten en fruit van onze leden aan een zo hoog mogelijke prijs.
Watering de Herk
Watering de Herk
Boerennatuur Vlaanderen
Boerennatuur Vlaanderen
https://www.boerennatuur.be/

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden