Terug naar het overzicht

Watergebonden bedrijventerreinen: de kracht van ENA en kleine waterwegen

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

De Vlaamse regering wil volop inzetten op de economische potenties van kleine waterwegen. Het potentieel van de kleine waterwegen kan slechts gerealiseerd worden indien de bevaarbaarheid gewaarborgd is. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: aanpassing sluizen, waarborgen van de diepgang en aanpassing of uitbouw van kaaimuren. Bedrijven moeten in- of overstappen in het verhaal van de herbestemming en de realisatie van watergebonden bedrijventerreinen langs kleine waterwegen.

De bedrijventerreinen die daarnaast in het ENA gecreëerd worden zijn grootschalig en liggen langs internationale transportassen. Ze zijn uniek en dragen bij aan de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. Het netwerk versterkt ook de positie van de Antwerpse haven.

De creatie van watergebonden bedrijventerreinen beoogt een significante modal shift waarbij er minder wegverkeer en meer binnenvaart is. En net die modal shift is een belangrijk aandachtspunt in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering. Ruimte voor watergebonden bedrijvigheid is een conditio sine qua non om deze overslag te realiseren.

Daarnaast is het belangrijk dat de aanwezige loskades optimaal benut worden over de hele lengte van het Albertkanaal om zoveel mogelijk bij te dragen aan de modal shift.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Voka
Voka
VKW Limburg
VKW Limburg
Genk
Genk

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden