Terug naar het overzicht

Vooropleiding hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Maximale ontplooiingskansen voor iedere Limburger garanderen

In Limburg zijn er heel wat anderstalige nieuwkomers en ex-OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)-leerlingen die een opleiding op hoger onderwijsniveau ambiëren. Zij zijn echter niet vertrouwd met ons opleidingssysteem en hebben moeite om mee te kunnen met het academisch Nederlands. Hierdoor is de drempel om in te stappen in een langdurige opleiding op het niveau van het hoger onderwijs bijzonder hoog. Een intensieve taalcursus hoger onderwijs, gekoppeld aan een opleiding gericht naar generieke en opleidingsspecifieke competenties, zal hen in staat stellen om het vereiste talige niveau te behalen. De studenten krijgen een vaste begeleider en houden een persoonlijk ontwikkelingsplan bij. Deze opleiding staat open voor alle groepen die hier nood aan hebben.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
UCLL
UCLL
PXL
PXL
Mentoring@work
Mentoring@work
Mentoring@work begeleidt Limburgse werkzoekende anderstaligen naar werk en integratie door hen te koppelen aan een vrijwillige mentor. VDAB Vlaanderen financiert het project. Jaarlijks matchen we 50 kortgeschoolden en 50 hoogopgeleiden met een vrijwillige mentor
UHasselt
UHasselt
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
PCVO Moderne Talen
PCVO Moderne Talen
PCVO Limburg
PCVO Limburg
Qrios CVO
Qrios CVO
Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs met vestigingen in heel Limburg.
CVO De Verdieping Heusden-Zolder
CVO De Verdieping Heusden-Zolder
De Verdieping staat voor eigentijds en eigenwijs volwassenenonderwijs, met bijzondere aandacht voor lokale en regionale leerbehoeften. In onze cursussen en opleidingen scherp je kennis en vaardigheden aan of ontdek je nieuwe talenten.
CVO Cursa
CVO Cursa
Cursa is volwassenonderwijs met leslocaties verspreid in heel Limburg. Je kan bij ons terecht voor een hele waaier aan opleidingen.
CommArt Int NV
CommArt Int NV
Als spin-off van Centrum Toegepaste Linguïstiek -UHasselt (CTL) ontwikkelen we online auteurssoftware (voor alle vakgebieden) die we ter beschikking stellen van de maatschappij (met UHD). We hosten en verdelen de online modules (met dashboards zo gewenst) ontwikkeld met onze software.
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden