Terug naar het overzicht

Uitbouwen en intensiever inzetten van Europees netwerk voor het Limburgse hogeronderwijslandschap

Maximale ontplooiingskansen voor iedere Limburger garanderen

Naast onderwijs is onderzoek en dienstverlening een decretale opdracht van hoger onderwijsinstellingen. De Limburgse kennisinstellingen zijn bij uitstek de partners om op een laagdrempelige manier onderzoek- en dienstverlenende projecten te initiëren bij kmo's. Op die manier worden onderzoekers, docenten en studenten mee ingeschakeld in het helpen oplossen van innovatievraagstukken van Limburgse kmo's en organisaties.

Onderwijs en onderzoek stopt natuurlijk niet aan de landsgrenzen. Daarom kunnen de Europese netwerken van de Limburgse kennisinstellingen naast internationale studentenuitwisselingen en stages verder ingeschakeld worden in de uitbouw van hun onderzoek en dienstverleningsopdracht. De kennis die gegenereerd wordt in onderzoeks- en dienstverleningsopdrachten in andere Europese regio's kan ook interessant zijn voor de Limburgse kmo's en organisaties. Hierdoor kunnen internationaal samengestelde studenteams, die onder begeleiding van ervaren (internationale) onderzoekers en lectoren aan de slag gaan met complexe innovatievraagstukken van Limburgse kmo's, meerwaarde creeëren voor de regio. Dat kan zowel op het vlak van kennis, talent en economische activiteit. Zo creëren we win-win situaties voor 1) Limburgse organisaties, 2) de ontplooiingskansen van de Limburgse studenten 3) en de verdere kennisdiffusie en expertise van de Limburgse kennisinstellingen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

PXL
PXL

Kandidaat partners:

Voka
Voka
VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt
UCLL
UCLL

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden