Terug naar het overzicht

Sensibilisering voor schone waterlopen

Op dit moment voldoen nog niet alle Vlaamse waterlopen aan de strenge Europese Normen. Nochtans moet de kaderrichtlijn 'water', dat Europese wetgeving is, ervoor zorgen dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in orde is tegen 2027.  Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen. De Europese kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid.

Om deze doelstelling te behalen moeten ook de lokale gemeenten worden gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd om in te zetten op schone waterlopen en waar nodig te voorzien in  rioleringswerken zowel qua aanleg als onderhoud. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.
Genk
Genk
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank.
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Landschapsinrichting en -beheer in open ruimte op raakvlak natuur, erfgoed, landbouw en toerisme. Bruggenbouwer. Gebiedsgerichte werking Haspengouw en Voerstreek. Afstemming tussen sectoren. Communicatie en sensibiliseren lokale katoenen en maatschappelijk middenveld.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden