Terug naar het overzicht

Sensibilisering voor schone waterlopen

Op dit moment voldoen nog niet alle Vlaamse waterlopen aan de strenge Europese Normen. Nochtans moet de kaderrichtlijn 'water', dat Europese wetgeving is, ervoor zorgen dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in orde is tegen 2027.  Zo moeten lidstaten aan de hand van stroomgebied-beheerplannen aangeven welke doelen ze stellen en welke maatregelen ze nemen. De Europese kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid.

Om deze doelstelling te behalen moeten ook de lokale gemeenten worden gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd om in te zetten op schone waterlopen en waar nodig te voorzien in  rioleringswerken zowel qua aanleg als onderhoud. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Genk
Genk

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden