Terug naar het overzicht

Projectoproep voor tijdelijke natuur op bedrijventerreinen

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Tijdelijke natuur is het ontwikkelen van natuur in een gebied met een harde bestemming op het gewestplan, met de toelating om de natuur op een bepaald moment in de toekomst weer te verwijderen. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een vergunningsreglement uitgewerkt dat tijdelijke natuurontwikkeling juridisch mogelijk maakt. Door voor de start van de natuurontwikkeling al toestemming te hebben voor de latere verwijdering ervan, wordt de nodige zekerheid geboden. Het risico op extra procedures en vertragingen bij de start van het project, valt weg.

Er zijn ongeveer 450 ha onbebouwde reservegronden van bedrijven op de Limburgse bedrijventerreinen. Een deel hiervan ligt al geruime tijd braak. Verder zijn er ongeveer 1200 ha bedrijventerreinen die (tijdelijk) niet realiseerbaar zijn. Vanuit Limburg kan een oproep gedaan worden om tijdelijke natuur op terreinen binnen het kader van het vergunningsreglement Tijdelijke Natuur te stimuleren.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
POM Limburg
POM Limburg

Kandidaat partners:

NUHMA
NUHMA
UNIZO
UNIZO
VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
PXL
PXL
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met biodiversiteit, klimaat en levenskwaliteit. www.centrumduurzaamgroen.be
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
Missie: "Samen voor meer kwaliteitsvolle landschappen, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst" Doel: inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met het unieke landschap. We doen dit met een brede blik op de regio, vanuit unieke terreinkennis en een breed netwerk.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden