Terug naar het overzicht

Patiënten digitaal geletterd maken

Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden

Door de digitale ongeletterdheid en de onbekendheid en ongebruiksvriendelijkheid van bepaalde systemen, lopen sommige patiënten het risico onvoldoende ondersteund te worden voor hun ziekte of gezondheid. Er zijn steeds grotere verschillen in digitale geletterdheid bij patiënten, vaak samenhangend met de socio-economische status, soms met leeftijd. Er is ondersteuning nodig van een digitale zorgcoördinator die naast een gecoördineerde zorg inzet op het ondersteunen van de patiënt in het gebruik van digitale media voor zijn patiëntenzorg (telehealth, apps, URL’s, …). Deze digitale zorgcoördinator dient ook in te zetten op digitale innovaties samen met gezondheidszorgprofessionals van de eerste en de tweede lijn. De focus ligt hier op multidisciplinaire samenwerking, administratieve vereenvoudiging en preventie.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UCLL
UCLL

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
CM Limburg
CM Limburg
Als gezondheidsfonds staat CM niet enkel in voor terugbetalingen van ziektekosten en betalen van een vervangingsinkomen in geval van ziekte. We nemen onze rol van coach in gezondheid, in al haar aspecten, op en creëren zo een zorgzame samenleving met meer levenskwaliteit voor iedereen.
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
Z-plus
Z-plus
Z-plus is een zorgcentrale die zich inzet om mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen om langer en met de hoogste autonomie in hun thuisomgeving te vertoeven. Hiervoor wordt er ingezet op innovatieve tools om zorgverleners te faciliteren naar een hybride zorg en zorg op maat van hun patiënten.
Stijn vzw
Stijn vzw
Stijn vzw is een netwerk van zorgcentra voor personen met een beperking. We bieden zowel woonvormen als dagondersteuning en ondersteuning thuis aan.
Samana Limburg
Samana Limburg
Samana is een vereniging van en voor alle mensen met een chronische ziekte of een zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers die elkaar versterken in een veelzijdige persoonsontwikkeling en een volwaardige participatie aan de maatschappij.
Wit-Gele Kruis Limburg
Wit-Gele Kruis Limburg
Wit-Gele Kruis LImburg biedt thuisverpleging aan in Limburg

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden