Terug naar het overzicht

Ontwikkeling en verfijning van het Euregionaal welkomstbeleid

Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

Buitenlandse talenten bieden een meerwaarde voor de Limburgse economie. Dit menselijk kapitaal kan nieuwe innovatieve projecten initiëren en ondersteunen, maar ook invloed uitoefenen op het proces van de grensoverschrijdende en crossectorale samenwerkingen.

De hoogopgeleide talenten zorgen mee voor de verhoging van het BBP per hoofd van de bevolking en verbeteren hiermee ook de levenskwaliteit van het bestaande landschap (verschillende vormen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, wending start-ups, spinoffs, enz.).

Limburg kan hier verder op inspelen door de samenwerking met Euregionale partnerregio’s verder te zetten en te versterken. De interactie met de expat communities vanuit de omliggende regio's is dan ook uiterst belangrijk om de doelstellingen te bereiken. Door het grensoverschrijdend samenwerkingskarakter van het project kunnen hindernissen op de huidige arbeidsmarkt worden omzeild of tenietgedaan.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

POM Limburg
POM Limburg

Kandidaat partners:

Genk
Genk
UHasselt
UHasselt

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden