Terug naar het overzicht

Nieuwe economische verdienmodellen voor de open ruimte

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Open ruimte wordt in Vlaanderen een schaars goed, maar wordt in de toekomst steeds belangrijker om een aantal maatschappelijke en economische transities een plaats te geven. Open ruimte heeft naast haar intrinsieke waarde ook een waarde als ‘hulpbron’: ze kan economische bedrijvigheid, maatschappelijke ontwikkelingen en de verschillende duurzaamheidstransities mogelijk maken. Open ruimte wordt steeds belangrijker in het aanpakken van toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzame voedselvoorziening, lokale energieopwekking, ruimte om de toenemende vrije tijd betekenisvol in te vullen… Limburg kan hierin met haar uitgestrekt areaal open ruimte een voortrekkersrol nemen.

Met een coalitie van ondernemers, landbouwers, landschapsbeheerders en lokale besturen kan er gezocht worden naar nieuwe verdienmodellen (carbon farming, klimaatakkers, wildlife toerisme, verruimde bedrijfsmodellen voor landbouwers,…). Hierdoor kan duurzame economische bedrijvigheid in deze open ruimte gecreëerd worden en krijgt deze open ruimte zo ook een ‘waarde’. Een waarde die het mogelijk zal maken om te blijven investeren in een kwaliteitsvolle open ruimte met plaats voor voedselvoorziening, lokale energieopwekking, waterbuffering, recreatie en toerisme, ….

Het Open Ruimte-fonds kan hierin een rol spelen voor gemeenten. Gemeenten die hierrond werken zouden meer in de spotlights gezet moeten worden met de activiteiten en projecten die ze uitvoeren in de open ruimte.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
LODGE op de BERG - wegdromen in de natuur
LODGE op de BERG - wegdromen in de natuur
LODGE op de BERG is een groene parel in Bree waar nieuwe natuur wordt ontwikkeld d.m.v. toeristische hefbomen zoals verblijfsaccommodaties. Info: www.lodgeopdeberg.be
UCLL
UCLL
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
Limburg Campings
Limburg Campings
www.limburgcampings.be
Steunpunt Korte Keten
Steunpunt Korte Keten
Steunpunt Korte Keten faciliteert land- en tuinbouwers rond vraagstukken met betrekking tot verwerking & verkoop.
PXL
PXL
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank.
Stad Lommel
Stad Lommel
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden