Terug naar het overzicht

Limburgse Digitale Antennes   

Een digitale turbo op maat van ieder bedrijf en sector

Via een digitale hub die met iedere campus geconnecteerd is, voorzien we bedrijven van een sterke dienstverlening die over verschillende aspecten heen opereert en hen, volgens hun noden, connecteert met onderzoekscentra, onderwijs, bedrijven en experten.  

Daarnaast worden er op iedere campus digitale testlabo’s voorzien waar bedrijven kunnen kennismaken met de sectorale digitaliseringsmogelijkheden (o.a. via proefopstellingen en demo’s van relevante aanbieders) en een fysiek expertenloket voor laagdrempelig advies, gespecialiseerde screenings en vormingen.

Bijkomend stemmen deze experten met onderwijsinstellingen af rond een versnelde lesaanbod-uitbouw.

Daarnaast voorzien we een adviesmechanisme dat enerzijds start-ups stimuleert bij het zoeken van fondsen door hen subsidiedossiers te leren schrijven. Anderzijds begeleiden we ze in matchmaking aan de juiste partners en de angel investors/fondsen. Zo worden connecties opgebouwd tussen bestaande bedrijven, administratie en start-ups.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

POM Limburg
POM Limburg
Voka
Voka
VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt
PXL
PXL
UCLL
UCLL
NUTMEQ BV
NUTMEQ BV
NUTMEQ levert een bijdrage aan het creëren van een wereld waar ELKE MKBer kan floreren in deze digitale tijd. Dit doen we middels een schaalbaar digitale transformatie & learning platform en ruim 20 jaar ervaring met venture architecture en marketing binnen internationale Tech scale ups.
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
T2-campus
T2-campus
T2-campus is een hub voor techniek en technologie met een innovatief opleidingsaanbod, activiteiten en content voor leerlingen, werknemers, ondernemers en werkzoekenden. T2 is een samenwerking tussen Educathor, Syntra en VDAB
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden