Terug naar het overzicht

Limburg als proeftuin voor innovatieve woonvormen

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

Het bijkomend bodemgebruik voor wonen in Vlaanderen is gedaald van gemiddeld 3,7 ha per dag in 2018 naar gemiddeld 3,5 ha per dag in 2019. Het aantal nieuwbouwwoningen per hectare in gebruik genomen percelen steeg met 56%: van 22 woningen per hectare naar 34. Onder invloed van de steeds stijgende bouwgrondprijzen en de gezinsverdunning is de vraag naar kleinere en betaalbare woningen groot. Het toenemend ruimtelijk rendement in woonprojecten tijdens het laatste decennium strookt dan ook niet met het beeld van de verkavelingen van de jaren 90 van de vorige eeuw dat nog vaak opduikt in het publieke debat rond ruimtegebruik.

We moeten meer durven na te denken over innovatieve woonideeën die het traditionele wonen doorbreken. Dit kan door het opzetten van proeftuinen omtrent mobiele woonunits, ”tiny houses”, …

We moeten de verschillende producenten, ondernemers, sector, gemeenten en overheid samenbrengen om in te zetten op een regelluwe/aangepaste ruimte in Limburg waar met deze units kan geëxperimenteerd worden. Ter ondersteuning kan een lerend netwerk opgestart te worden en voorbereidend werk omtrent het wetgevend kader te gebeuren.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

PXL
PXL
Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg
Provincie Limburg
Provincie Limburg
architectuurwijzer
architectuurwijzer
Architectuurwijzer is een culturele architectuurorganisatie in Limburg die met veel aandacht kijkt naar wat er in onze maatschappij - binnen en buiten de provinciegrenzen - gebeurt. AW is sterk overtuigd van de impact die kwaliteitsvolle architectuur kan hebben op onze samenleving.
Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.

Kandidaat partners:

VKW Limburg
VKW Limburg
BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
UCLL
UCLL
UHasselt
UHasselt
Bewerk BV
Bewerk BV
Knoopwerk is een circulair houtbouwsysteem. Het is opgebouwd uit individuele balken en koppelstukken die snelle montage en demontage toelaat. Zo zijn we circulair, modulair en flexibel, en extreem gemakkelijk in gebruik.
WOODinc
WOODinc
WOODinc biedt u een volledig gelammelleerde houtbouwstructuur dewelke als een 'Meccano' monteert en demonteert met speciale gegalvaniseerde carbon stalen connectoren. In optie kunnen deze structuren gecombineerd worden met onze prefab CircuWallPanels tot een Full WOOD circulair bouwsysteem.
PXL-Social Work
PXL-Social Work
PXL-Social Work is één van de negen departementen van Hogeschool PXL te Hasselt en beheert binnen het studiedomein Sociaal-agogisch werk de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de professionele bacheloropleiding Sociaal werk.
stad Hasselt
stad Hasselt
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden