Terug naar het overzicht

Inzetten op innovatie in land- en tuinbouwbedrijven

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

Innovatie helpt land- en tuinbouwbedrijven om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Zo kunnen uitdagingen omgebogen worden tot opportuniteiten voor de individuele bedrijven en de sector in zijn geheel.

De manier waarop innovaties ingevuld worden, is verschillend tussen de sectoren en de bedrijven. Vaak gaat het om eerder kleine vernieuwingen (bv. nieuw ras) die enkel nieuw zijn voor het bedrijf, maar die wel een impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Uit de bevraging van het departement Landbouw en Visserij blijkt dat 50 % van de bedrijfsleiders de voorbije twee jaar een innovatie of vernieuwing doorvoerde op het bedrijf. Dat percentage is het hoogst in de tuinbouwsector (56 %) en het laagst in de akkerbouw (37 %).

Van de vier soorten innovatie zijn procesinnovaties de belangrijkste groep, gevolgd door innovaties in de organisatie en de vermarkting. Innoverende bedrijven hebben gemiddeld een jongere bedrijfsleider en een grotere economische omvang.

Om hieraan tegemoet te komen moet ingezet worden op:
- Ontwikkeling van nieuwe teelten
- Inzetten op innovatie in functie van marketing: consumentenpanels, pop-up shops
- Inzetten op ontwikkeling van nieuwe afgeleide producten

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Ondernemen
Provincie Limburg – directie Ondernemen
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.
Innovatiesteunpunt
Innovatiesteunpunt
In een constant veranderende wereld helpt het Innovatiesteunpunt landbouwbedrijven snel in te spelen op de nieuwste technologische innovaties, maatschappelijke en economische evoluties. Wij begeleiden land- en tuinbouwers bij het inslaan van een nieuwe richting en bij het innoveren van hun bedrijf.

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Team H2 SALK/ThinkTank
Team H2 SALK/ThinkTank
Ons Team was al bekend bij SALK Ed. 2013. Zie http://sproelants.simplesite.com/431698554. We werkten al samen met LRM, Greenville, WaterstofNet, Air Liquide, PC Fruit, DRONEPORT, UCLL,... qua E-generation (solar & wind), elektrolyse, opslag Green H2. Goede relaties met EC Commissaris F Timmermans.
PIBO-Campus vzw
PIBO-Campus vzw
PIBO-campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de moderne akkerbouwer.
Steunpunt Korte Keten
Steunpunt Korte Keten
Steunpunt Korte Keten faciliteert land- en tuinbouwers rond vraagstukken met betrekking tot verwerking & verkoop.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
pcfruit
pcfruit
pcfruit is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden