Terug naar het overzicht

Goed toegankelijke Limburgse machine- en materialendatabank

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

Er is behoefte aan een machine- en materialendatabank overheen alle sectoren en dat in verschillende levensfases van het product (creatie tot end of life). Heel wat producten die nu worden ontworpen en in de markt geplaatst worden, bereiken pas over vele jaren het einde van hun levenscyclus. Het is van belang om al in de ontwerpfase van een product na te denken. De databank moet eenvoudig raadpleegbaar zijn; een uniform en intersectoraal systeem bieden en voldoende controleerbaar zijn.

Polyprop bijvoorbeeld kan gerecycleerd worden maar hoe kunnen we dit identificeren? Monteer- en demonteerbaarheid i.s.m. afvalcentrales/containerparken. Doel is ook elkaar te kunnen ondersteunen bij de uitval van een machine of capaciteitsprobleem & start van virtual sandbox.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Genk
Genk
Voka
Voka
UCLL
UCLL
Alpine Digital
Alpine Digital
Alpine Digital is gespecialiseerd in software op maat. Van prototyping tot development: wij begeleiden onze partner van A tot Z.
PXL
PXL
i.Revitalise
i.Revitalise
https://www.irevitalise.eu/en

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden