Terug naar het overzicht

Gemengde werkvloeren voor de optimalisatie van de productie en bedrijfsveerkracht

Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

Uitbouwen van gemengde werkvloeren vanuit de principes van het inclusief ondernemerschap. Limburg kent een sterk diverse beroepsbevolking en vraagt dan ook een “inclusief ondernemerschap”. Een inclusieve onderneming streeft naar winst én zet sterk in op diversiteit. Alle werknemers, inclusief werknemers met drempels tot een reguliere job, kunnen vanuit dit diversiteitsoogpunt een bijdrage leveren aan het bedrijfsdoel.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt

Kandidaat partners:

ACV
ACV
Jong East vzw
Jong East vzw
Jong East is een beweging uit Limburg die aan emancipatorisch jeugdwerk doet. De erkenning en participatie van jongeren in de maatschappij is onontbeerlijk. Wij bouwen bruggen tussen verschillende gemeenschappen, generaties en domeinen en stimuleren zo actief burgerschap. Beleidsadvies + evenementen
emino Limburg
emino Limburg
emino  informeert, adviseert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Ons doel? Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, , fysieke of zintuigelijke beperkingen.
Itineris bv
Itineris bv
Itineris versterkt structuur en cultuur binnen organisaties door in te zetten op verbinding: binnen en tussen organisatieniveaus. We werken zowel binnen profit als nonprofitorganisaties en hebben een sterke bagage in organisatie-ontwikkeling, leiderschap en HR-beleid.
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
50pluz BV
50pluz BV
50pluz BV begeleidt gemotiveerde 50 plussers die op zoek zijn naar een plek op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden onze ambassadeurbedrijven op weg naar meer inclusiviteit en naar duurzame inzetbaarheid van hun oudere collega's. Voor beide traject-types leveren we 100% maatwerk.
de Biehal
de Biehal
vzw de Biehal is een veelzijdig maatwerkbedrijf vol mogelijkheden en actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst, Horeca en Zorg met diverse diensten op maat. Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal. De Biehal biedt een job, begeleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden