Terug naar het overzicht

Digitaal aangestuurde medicatiedistributie

Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden

De zorgsector staat vandaag zelf in voor de verdeling van medicatie bij thuispatiënten en let op het zorgvuldig gebruik ervan. Zorgcentra zijn al verplicht om samen te werken met een apotheek voor de dosering van de medicatie van hun patiënten. Naar Scandinavisch model kan dit systeem drastisch efficiënter gemaakt worden door middel van een gecentraliseerde logistiek en doorgedreven digitalisering. Hierbij wordt sterk ingezet op ”pick to prescription”-logistiek, waarbij de individuele dosissen medicatie gepickt en verpakt (bags/boxes) worden volgens voorschrift en onder toezicht van een apotheker in het warehouse. In eerste instantie gaat het hier over manuele logistiek, met het oogmerk om te evolueren naar een volautomatische logistiek (bagging/blistering).

In een verdere fase kan het distributiesysteem uitgebreid worden naar de thuiszorg, waarbij digitaal opgevolgd wordt of de patiënten de geleverde medicatie correct gebruiken.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

POM Limburg
POM Limburg

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
PXL – Research- Logistics Intelligence Center
PXL – Research- Logistics Intelligence Center
ZOL
ZOL
Z-plus
Z-plus
Z-plus is een zorgcentrale die zich inzet om mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen om langer en met de hoogste autonomie in hun thuisomgeving te vertoeven. Hiervoor wordt er ingezet op innovatieve tools om zorgverleners te faciliteren naar een hybride zorg en zorg op maat van hun patiënten.
Stijn vzw
Stijn vzw
Stijn vzw is een netwerk van zorgcentra voor personen met een beperking. We bieden zowel woonvormen als dagondersteuning en ondersteuning thuis aan.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden