Terug naar het overzicht

De omvorming van DronePort tot proeftuin

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

De verdere uitbouw van Droneport is noodzakelijk om op lange termijn een unieke en waardevolle asset te zijn en blijven. Droneport dient verder te evolueren naar een campusomgeving rond (on)bemand vliegen, waarbij het evolueert tot volwaardig opleidingscentrum en een grotere aantrek krijgt binnen de drone-industrie. Droneport en het omliggende luchtruim worden omgevormd naar een regelluwe zone en proeftuin. Dat moet toelaten om innovatieve vormen van luchttransport van goederen van verschillende afmetingen en personenvervoer op een veilige manier te testen en naar de markt te brengen. Hetzelfde geldt voor andere technische toepassingen m.b.t. inspectie, surveillance, bouw, politiediensten, e-commerce, etc. Ook voor de verdere vermarkting van de (precisie)landbouw is er potentieel om in te zetten op een digitale revolutie binnen de sector. De omkadering binnen de gemeente wordt verder uitgewerkt, alsook de uitbreiding naar regelgeving en ontwikkeling van academische opleidingen.

Enkele concrete denkpistes zijn o.a. de integratie van drones in het reguliere luchtvaartnetwerk, een digitale versnelling (5G) richting autonome vluchten, uitbouwen labofunctie en coaching functie voor jonge bedrijven, de uitbouw van de PXL-opleiding business drone architect, business development met het oog op het aantrekken van grote buitenlandse spelers, proeftuin rond innovatieve logistiek met bv. lokale belevering van kleine pakjes,...

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Droneport
Droneport
DronePort is een campus op de oude militaire luchthaven van Brustem (Sint-Truiden) voor bedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande luchtvaart. DronePort heeft zich op korte tijd ontwikkeld tot dé motor van de drone-industrie.

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
UCLL
UCLL
NUTMEQ BV
NUTMEQ BV
NUTMEQ levert een bijdrage aan het creëren van een wereld waar ELKE MKBer kan floreren in deze digitale tijd. Dit doen we middels een schaalbaar digitale transformatie & learning platform en ruim 20 jaar ervaring met venture architecture en marketing binnen internationale Tech scale ups.
Airobot NV
Airobot NV
Airobot helpt bedrijven om snel en efficient nauwkeurige data te verzamelen, gebruik makend van vliegende robotten en automatische verwerking in de cloud.
PXL
PXL
Team H2 SALK/ThinkTank
Team H2 SALK/ThinkTank
Ons Team was al bekend bij SALK Ed. 2013. Zie http://sproelants.simplesite.com/431698554. We werkten al samen met LRM, Greenville, WaterstofNet, Air Liquide, PC Fruit, DRONEPORT, UCLL,... qua E-generation (solar & wind), elektrolyse, opslag Green H2. Goede relaties met EC Commissaris F Timmermans.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
pcfruit
pcfruit
pcfruit is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden