Terug naar het overzicht

Charter voor diversiteit op de werkvloer

Onze samenleving is diverser dan ooit waardoor er vaak over 'superdiversiteit' wordt gesproken. Deze term verwijst niet enkel naar culturele diversiteit maar ook naar diversiteit in ideeën, opvattingen of visies. Superdiversiteit gaat daarom ook samen met de begrippen inclusie en integratie. 

Toch is het niet altijd gemakkelijk om ook die superdiversiteit te omarmen op de werkvloer. Zo blijft België nog steeds achter inzake gelijkheid op de werkvloer ten opzichte van de meeste andere Europese landen. Bedrijven en organisaties zouden volgens heel wat verschillende studies nochtans met een divers personeelsbestand er op lange termijn meer voordelen uit halen.

Om een duidelijk diversiteitsbeleid te voeren kan een charter een extra stimulus en impuls geven voor meer diversiteit op de werkvloer. Met een charter verbindt een organisatie zich ertoe om diversiteit als een kracht te zien en extra ondersteuning te voorzien in het bieden van gelijke kansen ongeacht geslacht, etnische afkomst, leeftijd, levensbeschouwing of seksuele geaardheid.
 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Vzw het Apostelhuis
Vzw het Apostelhuis
Ik heb mij kandidaat gesteld bij de gemeente Houthalen Helchteren voor de uitbating van hoeve Jan te Kelchterhoef. Ik heb kenbaar gemaakt dat ik dit wens te doen met een inburgerings -en tewerkstellingstraject voor asielzoekers gericht op een horeca vorming.

Kandidaat partners:

ACV
ACV
Genk
Genk
UHasselt
UHasselt
Jong East vzw
Jong East vzw
Jong East is een beweging uit Limburg die aan emancipatorisch jeugdwerk doet. De erkenning en participatie van jongeren in de maatschappij is onontbeerlijk. Wij bouwen bruggen tussen verschillende gemeenschappen, generaties en domeinen en stimuleren zo actief burgerschap. Beleidsadvies + evenementen
UCLL
UCLL
De Kringwinkel Maasland
De Kringwinkel Maasland
De Kringwinkel Maasland VZW Kringwinkel is een maatwerkbedrijf. Wij bestaan uit 7 vestigingen (6 winkels en een centraal magazijn) verspreid in het Limburgse Maasland. Belangrijkste activiteiten: transport, sorteren & bewerken, verkoop.
emino Limburg
emino Limburg
emino  informeert, adviseert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Ons doel? Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, , fysieke of zintuigelijke beperkingen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z wil training en begeleiding bieden aan ieder die op zoek is naar professionele groei en ontwikkeling. We oriënteren werkzoekenden, begeleiden werknemers in hun loopbaan, en versterken het medewerkersbeleid van werkgevers door middel van training, coaching en advies.
PXL-Social Work
PXL-Social Work
PXL-Social Work is één van de negen departementen van Hogeschool PXL te Hasselt en beheert binnen het studiedomein Sociaal-agogisch werk de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de professionele bacheloropleiding Sociaal werk.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
50pluz BV
50pluz BV
50pluz BV begeleidt gemotiveerde 50 plussers die op zoek zijn naar een plek op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden onze ambassadeurbedrijven op weg naar meer inclusiviteit en naar duurzame inzetbaarheid van hun oudere collega's. Voor beide traject-types leveren we 100% maatwerk.
Stad Beringen
Stad Beringen
www.beringen.be
LIGO Limburg Zuid
LIGO Limburg Zuid
LIGO is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in de samenleving. LIGO staat voor: leren - verbinden - versterken
de Biehal
de Biehal
vzw de Biehal is een veelzijdig maatwerkbedrijf vol mogelijkheden en actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst, Horeca en Zorg met diverse diensten op maat. Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal. De Biehal biedt een job, begeleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden