Terug naar het overzicht

Biodiversiteit op bedrijventerreinen stimuleren

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Wanneer bedrijven een biodiversiteitsbeleid uitstippelen, biedt Provincie Limburg hulp met een biodiversiteitsscan. Het model van de Biodiva-scan (Provincie Antwerpen) kan als voorbeeld dienen.

De provincie biedt financiële ondersteuning aan concrete acties van bedrijven of bedrijventerreinverenigingen die de kwalitatieve verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren en het draagvlak voor meer biodiversiteit verhogen.

Mogelijke acties die een positieve impact hebben op biodiversiteit zijn de aanleg van groendaken en/ of groengevels, het duurzaam water -en groenbeheer op terreinen en openbaar domein, creatie van ecologische werkplekken, gebruik van duurzame materialen, …

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Genk
Genk
PXL
PXL
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
POM Limburg
POM Limburg
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met biodiversiteit, klimaat en levenskwaliteit. www.centrumduurzaamgroen.be
ZOL
ZOL
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden