Terug naar het overzicht

BedrijfsEnergieGemeenschap: een win-win voor bedrijven en netbeheerders 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Limburg telt honderden bedrijfsterreinen op meer dan 10.000 ha. Een fractie van deze oppervlakte benutten voor groene energieproductie en samenwerking in een BedrijfsEnergieGemeenschap (BEC), zou een enorme bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie in Limburg.  

Dit project beoogt een ‘Proof-of-Concept’van een “BedrijfsEnergieGemeenschap” op een industrieterrein. Hierbij wordt een maximale en lokale groene energieproductie en -consumptie nagestreefd, via een mix van technologieën, zoals windenergie, zonne-energie en een gemeenschappelijke batterijopslag met slimme sturingen. Een BEC creëert een win-win voor alle partijen, zowel voor de deelnemende bedrijven (ecologisch, zelfvoorzienend en lagere energieprijzen) alsook de netbeheerders (minder pieken en minder transportverliezen).

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

iinno-benelux
iinno-benelux
iinno-benelux wil een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie, waarbij wij beogen om een leefomgeving te creëren die ook nog beschikbaar is voor de volgende generaties. Wij brengen innovatieve oplossingen naar Vlaanderen die hiertoe bijdragen zoals batterijopslag

Kandidaat partners:

bv Azteq
bv Azteq
Azteq met basis op de Thor site maakt gebruik van parabolische spiegels om het zonlicht te concentreren voor de productie van thermische energie voor industriële warmtenetten. Zie ook www.azteq.be Wij bouwen momenteel een zonneboiler op Thor die wij op het warmtenet willen koppelen.
MeuM&ES
MeuM&ES
MeuM&ES is een onafhankelijk partij met netwerk aan ervaren partners bestaande uit producenten, installateurs, studiebureau, ESCO, start-ups, ... allen op vlak van innovatieve en energie-optimale oplossingen
PXL
PXL
EnergyVille
EnergyVille
EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een duurza
Rebel
Rebel
Rebel bestaat 15 jaar en is een financieel-economisch adviesbureau dat zich richt op het raakvlak tussen de publieke en de private sector. Rebel heeft uitgebreide ervaring en expertise in o.a. verschillende transitiedomeinen zoals water, mobiliteit & transport, energie, afval en circulaire economie.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden